Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Valkretsar

Enligt Unionens stadgar bildar varje medlemsförening, dvs. fackavdelning, sin egen valkrets. Från varje valkrets väljs en representant per varje begynnande tvåhundratal röst- och valberättigade medlemmar, dock minst en representant. (Medlemsantalet räknas enligt situationen i slutet av juni kalenderåret före valförrättningen.)