Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Valresultat

Edustajat | Representanterna 2024

Valittujen edustajien nimet ja äänimäärät on tummennettu. Heidän jälkeensä mainitut ovat varaedustajia äänimääräjärjestyksessä.

De valda representanternas namn och antal röster har i texten angetts med mörkare färg. Som suppleanter fungerar de kandidater som efter dessa fått flest röster.

VAALIPIIRI 001 / Sisä-Suomen osasto 
VALKRETS 001 / Inre-Finlands avdelning


Valitaan kaksi edustajaa ilman vaaleja.
Val av 2 represantanter utan val.

Eino Leppänen
Mikko Munck

VAALIPIIRI 002 / Pohjoisen osasto
VALKRETS 002 / Norra avdelning


Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja.
Val av 1 representant utan val.

Tomi Kangas

VAALIPIIRI 003 / Satama-ala
VALKRETS 003 / Hamnbranschen
 

Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja.
Val av 1 representant utan val.

Marko Taipalus

VALKRETS 005 / Ålandsavdelning
VAALIPIIRI 005 / Ahvenanmaan osasto


Val av 1 representant utan val.
Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja.

Lasse Åkerlund

VAALIPIIRI 006 / Lounais-Suomen osasto
VALKRETS 006 / Sydvästra Finlands avdelning
 

Lohko I - matkustaja-alukset
Sektor I - passagerarfartygen


Valitaan 7 edustajaa
Val av 7 representanter

Taru Hakala (42)
Juha-Pekka Saanilehto (40)
David Björkdahl (39)
Marko Laine (39)
Tero Palokoski (36)
Roger Thomander (32)
Joonas Kallio (30)

Virpi Virta (9)
Jan Holm (7)
Mikael Svanberg (6)

Lohko II - rahtialukset
Sektor II - fraktfartyg
 

Valitaan 1 edustaja
Val av 1 representant

Turo Ihalainen (35)
Pasi Virtanen (14)
(Lohkoon III valittu. Vald till sektor III)

Susanna Mäntysaari (13)
Petri Päivärinta (11)

Lohko III - muut sopimusalat
Sektor III - övriga avtalsområden

 

Valitaan kaksi edustajaa
Val av 2 representanter

Koska ehdokkaita oli asetettu tähän lohkoon vain 1, toinen tulee valituksi muista lohkoista, joista valitsematta jäänyt ehdokas on saanut eniten ääniä. Eftersom det fans bara en kandidat så väljs den andra kandidaten från den sektorn där den kandidaten som inte blivit vald fått flest roster.

Kim Lindberg (5)
Pasi Virtanen (14)
(Valittu lohkosta II. Vald från sektorn II)

VAALIPIIRI 007 / Itäkustin osasto
VALKRETS 007 / Östkustavdelning

 

Valitaan kolme edustajaa
Val av 3 representanter

Anne Vuorijärvi (24)
Ari Kosonen (22)
Sami Kivi (12)

Ilkka Katainen (11)

VAALIPIIRI 008 / Länsi-Suomen osasto
VALKRETS 008 / Västra Finlands avdelning


Valitaan kaksi edustajaa ilman vaaleja.
Val av 2 represantanter utan val.

Marika Norrgård
Riitta Timonen

VAALIPIIRI 009 / Etelä-Suomen osasto
VALKRETS 009 / Södra Finlands avdelning

 

Lohko I - matkustaja-alukset
Sektor I - passagerarfartyg

 

Valitaan 6 edustajaa
Val av 6 representanter

Jari Aho (55)
Hannu Kumpulainen (51)
Tommi Laaksonen (39)
Kimmo Riivari (37)
Mikko Heikka (17)
Marko Komeri (12)

Peter Simu (9)

Lohko II - rahtialukset
Sektor II - fraktfartyg


Valitaan 1 edustaja
Val av 1 representant

Koska ehdokkaita ei ole asetettu tähän lohkoon, valituksi tulee muista lohkoista, joista valitsematta jäänyt ehdokas on saanut eniten ääniä.
Eftersom det inte fans någon nominerad kandidat så väljs kandidaten från den sektor där den kandidaten som inte blivit vald fått flest roster.

Johnnie Isaksson (11) (Valittu lohkosta III. Vald från sektorn III)

Lohko III - muut sopimusalat
Sektor III - övriga avtalsområden


Valitaan 1 edustaja
Val av 1 representant

Mikko Ervast (18)
Johnnie Isaksson (11)
(Valittu lohkoon II. Vald till sektorn II)

VAALIPIIRI 010 / Matkailu- ja huolinta ala 
VALKRETS 010 / Rese- och speditionsbransch 


Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja
Val av 1 representant utan val

Pilvi Salonen

VAALIPIIRI 011 / Laivan Viihdeammattilaiset
VALKRETS 011 / Fartygens Underhållnings arbetare


Valitaan 1 edustaja ilman vaaleja
Val av 1 representant utan val

Johanna Vaalikivi