Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Työajan seuranta

 

Täyttämällä työ- ja vapaapäiväseurannan, voit helposti tarkastaa palkanmaksun ja työaikaseurannan omalta osaltasi.

Ohjeet

Merkitse sarakkeeseen 1) työvuorolistan mukaiset työpäivät seuraavasti:
t = työpäivä
vp = vaihtopäivä
vl = vuosilomapäivä

Sarakkeeseen 2) merkitään "sheeman" mukaiset tunnit tai vaihtoehtoisesti poissaolon syy:
s = sairaspäivä
k = kurssipäivä
m = muu syy

Sarakkeeseen 3) merkitään todellisesti tehty tuntimäärä.
Kohtaan
a) lasketaan vuorottelun mukaiset työpäivät yhteensä/kk
b) lasketaan vuorottelun mukaiset vapaapäivät yhteensä ja pidetyt vuosilomat / kk
c) lasketaan tehdyt ylityöt / kk

Linkki täytettävään lomakkeeseen