Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Fullmäktige

Mellan kongresserna utövar fullmäktige förbundets högsta beslutanderätt. Fullmäktige utgörs av ordföranden och 15 andra ordinarie ledamöter. Varje ordinarie ledamot har en suppleant. Varje fackavdelning och dess medlem kan avge propositioner till fullmäktige.

Fullmäktige samlas regelbundet till möten två gånger om året, på våren och hösten. Fullmäktige kan också sammankallas till möte vid behov.

Fullmäktige 2020 -2024

ordförande Mikko Ervast
   
ordinarie medlem suppleant
Pia Airas Hannu Savola
Joonas Kallio Mikael Svanberg
Taru Hakala Kaj Svenskberg
Kim Lindberg Ville Ollikainen
Kalle Vasara Mikko Lehikoinen
Anne Passinen Mikko Heikka
Timo Kyöstilä Lauri Lamminparras
Kimmo Riivari Jari Aho
Timo Nerman Toni Peltola
Riitta Timonen Marika Norrgård
Johnie Isaksson Ville Jääskeläinen
Tomi Kangas Outi Ketola
Simon Dahl Eija Kiviö
Anne Vuorijärvi Jari Valkonen
Johanna Vaalikivi-Lindholm Kalle Peltola