Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Styrelsen

 

Styrelsens uppgift är att sköta Sjömans-Unionens ärenden enligt beslut från kongressen och fullmäktige. Varje fackavdelning och dess medlem kan avge propositioner till styrelsen.

Styrelsen utgörs av en ordförande, en förbundssekreterare och minst åtta och högst tretton övriga ordinarier ledamöter. Varje ordinarie styrelseledamot har en personlig ersättare.

Styrelsens ordförande är Kenneth Bondas. Styrelsen väljer vice ordförande ur sina egna led. Vice ordförande är Tero Palokoski.

Styrelsen 2020- 2024

ordförande Kenneth Bondas
förbundssekreterare Sannaleena Kallio
   
ordinarie medlem suppleant
Tero Palokoski Jari Mäkinen
Marko Laine Ismo Silvennoinen
Turo Ihalainen Susanna Mäntysaari
Patrick Kuronen Matias Widjeskog
Eino Leppänen Tarja Rännäli-Lehto
Timo Purho Hannu Kumpulainen
Satu Valapuro Sirpa Kristo
Tero Yli-Mäenpää Satu Aspegren
Tapio Ristimäki Peter Nylund
Matti Lukkarila Harri Ruonala
Anne-Marie Mahkonen Ilkka Katainen