Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

1.8.2022

Sommarjobbare, bli medlem i Sjömans-Unionen!

 

Skriv under Sjömans-Unionens anslutningsblankett redan första anställningsdagen! Om du skulle bli arbetslös har datumet då du skrev under medlemsansökan betydelse för när du börjar ackumulera medlemskaps- och arbetsvillkor. 

HUR BLIR JAG MEDLEM? 

1) Du kan bli medlem i Sjöman-Unionen genom att fylla i anslutningsblanketten på Unionens webbplats. Direktlänken till anslutningsblanketten är: https://liity.smu.fi och för studentmedlemmar https://opiskelija.smu.fi 

2) Du kan beställa anslutningsblanketter från Sjömans- Unionens medlemsregister på jasenrekisteri@smu.fi: jasenrekisteri@smu.fi 

3) Du kan också be din arbetsgivare eller Sjömans-Unionens förtroendemän på fartygen om blanketter. 
 

SJÖMANS-UNION

Finlands Sjömans-Union är ett fackförbund som hjälper dig i arbetslivets olika skeden. Genom att bli medlem i Sjömans- Unionen får du hjälp och råd så snart du börjar din anställning. 

Typiska sommarjobb är t.ex. på vattenbussar. Dessa fartyg omfattas av lagstiftningen för arbete till havs. Därmed är alla som sommarjobbar som däcksman eller servitör/servitris på insjöar sjömän. 
 

VILKET KOLLEKTIVAVTAL? 

Sjömans-Unionen förhandlar om kollektivavtalet för ditt arbete med arbetsgivaren. Kollektivavtalet fastställer bland annat miniminivån på din lön, arbetstider, semester och andra anställningsvillkor. Arbete på vatten utförs ofta i skift, så därför är det viktigt att man följer till exempel arbets- och vilotiderna. 

VATTENBUSSAR 

Kollektivavtalet för inrikes passagerarfartygstrafik tillämpas på fartygspersonal som arbetar på inrikes passagerarfartyg i kust- och insjötrafik och på arbetet som de i övrigt utför på fartyget. 

PASSAGERARFARTYG 

Avtalet för passagerarfartyg i utrikesfart tillämpas på fartygspersonal som arbetar på passagerarfartyg i utrikesfart (t.ex. Viking Line, Tallink Silja och Eckerö Line, Wasaline) och på arbetet som de i övrigt utför på fartyget. 

Sjömans-Unionens kollektivavtal finns på: 

smu.fi > på svenska > intressebevakning > kollektivavtal 


HUR STOR LÖN? 
 

Vet du hur mycket du ska ha i lön? Utöver grundlönen kan man få olika tillägg vid arbete till havs. Därför är det viktigt att du kontrollerar din lönespecifikation för att vara säker på att du fått det du ska ha. 

STUDENTFÖRMÅNER 
 

När du återgår till studierna efter sommarjobbet är du befriad från medlemsavgiften till Sjömans-Unionen om du inte har någon förvärvsinkomst. Kom ihåg att meddela Sjömans-Unionens medlemsregister. 

Som student är du berättigad till alla medlemsförmåner. Du får till exempel rabatt på försäkringar, kan hyra en av Sjömans-Unionens stugor och får tidningen Sjömannen gratis. 

Mer information om Sjömans-Unionens medlemsförmåner finns på: smu.fi > på svenska > medlemskap > medlemsförmåner 

HJÄLP VID ARBETSLÖSHET 

Det lönar sig att bli medlem i Sjömans- Unionen även om du bara sommarjobbar på fartyg och studerar inom ett annat område än sjömansbranschen. Varför? 

Genom att underteckna Sjömans-Unionens anslutningsblankett blir du samtidigt medlem i den Öppna arbetslöshetskassa A-kassan och börjar redan när du sommarjobbar uppfylla kraven på medlemskap och tid i arbete som den inkomstrelaterade dagpenningen förutsätter. 

Om du till exempel studerar och skulle bli arbetslös efter dina studier har du som medlem i A-kassan rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller kraven på medlemskap. Den inkomstrelaterade dagpenning som arbetslöshetskassan betalar ut är avsevärt mycket större än den så kallade normala grunddagpenningen. I svåra ekonomiska tider är det alltid klokt att förbereda sig inför eventuell arbetslöshet. 

Det lönar sig också att känna till att tiden i arbete som du redan ackumulerat följer med om du byter bransch och därmed förbund och arbetslöshetskassa.