Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

24.5.2018

Organisationen Transportunioner TU har grundats

Transportbranschens fackförbund som är medlemmar i FFC – Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf, Finlands Post- och Logistikunion PAU rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Lokmannaförbundet VML rf och Järnvägstjänstemannaförbundet RVL rf – har i dag grundat organisationen Transportunioner TU. Syftet med organisationen är att främja och utveckla samarbetet mellan förbundet samt intressebevaknings- och avtalsverksamhet.

Grundandet av Transportunioner TU syftar också till att stärka det sedan länge etablerade avtalet mellan förbunden om ömsesidigt stöd vid kollektivavtalsförhandlingar och trygga en stabil ställning för förbunden i arbetet med att driva och trygga transportarbetarnas intressen och rättigheter.

Förbunden som grundat organisationen har redan nu gemensamma lokaler, vilket underlättar det kommande samarbetet.

Styrelseordförande för Transportunioner blir Sjömans-Unionens ordförande Simo Zitting. Övriga styrelseledamöter är AKT:s ordförande Marko Piirainen, PAU:s ordförande Heidi Nieminen, VML:s ordförande Tero Palomäki och RVL:s ordförande Kari Vähäuski.