Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.10.2020

Estland lindrade inresebegränsningarna från och med måndagen 12.10.2020

Från och med måndagen 12.10.2020 har man utan självpåtagen karantän kunnat resa in i Estland från europeiska länder där incidensen av coronasmitta är högst 50 per hundratusen invånare.

Det är nu möjligt att resa till Estland utan så kallad självpåtagen karantän från länder i Europa där incidensen av coronasmitta är högst 50 per hundratusen invånare. Estland höjde gränsen för sjukdomsfall till samma nivå som övriga Europa, där till exempel sydeuropeiska länder länge tillämpat incidenstalet 50.

Genom att lyfta gränsen till 50 vill Estland underlätta inresa speciellt från närliggande länder. Estlands premiärminister Jüri Ratas meddelade om saken senaste fredag 9.10.2020. I Estland vill man förutom om människors hälsa också värna om friheten att resa samt stöd EU:s strävan att harmonisera resebestämmelserna inom Europa.

Finland tillämpar för närvarande en strängare gräns än Estland med 25 smittofall per 100 000 invånare. Finland borde följa Estlands och övriga Europas exempel och lyfta gränsen till 50, kräver Rederierna i Finland och Sjömans-Unionen.

”Att resa mellan Estland och Finland är det samma som att resa från en stad till en annan i Finland. Man kan inte stänga ”huvudstaden Helsingfors-Tallinn” utan folk måste kunna röra sig fritt över Finska viken. Det är fint att Estland har förstått detta och nu följer övriga Europas exempel ifråga om resandet.”