Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

19.2.2024

Utrikesfartens kollektivavtal samt löneförhöjningar

Finlands Sjömans-Union rf och Rederierna i Finland förnyar sina kollektivavtal för utrikesfartens passagerarfartyg samt utrikesfartens handelsfartyg.

Avtalsperiod

Nya avtalsperioden är 1.3.2024-28.2.2026

Lönejusteringar 1.3.2024

Kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen för utrikesfartens passagerarfartyg och utrikesfartens handelsfartyg höjs den 1.3.2024 med 2,5 procent.

1.10.2024 höjs de ovannämnda kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen med 1,1 procent.

Därtill betalas ett engångsbelopp på 350 € i samband med december månads lön.

Lönejusteringar 1.3.2025

Löneförhöjning samt förhöjning av de eurobaserade tilläggen avtalar man om separat.

Textförändringar 1.3.2024

I samband med förnyandet av kollektivavtalen avtalade man om en del förändringar i kollektivavtalstexterna.

För Kollektivavtalets punkt 8 reseersättningar avtalades det om en förändring som begränsar användandet av egen bil. Förändringen till det som avtalats tidigare är, att man bör avtala på förhand med arbetsgivaren om användandet av egen bil, i de fall att arbetsresans längd är mer än 350 km.

Förändringar i Allmänna avtal.

10.1. Alkohol och drogfri arbetsplats.

10.2. Vårdhänvisningsavtal för missbrukare av alkohol och rusningsmedel.

12.1. Nytt E-skolningsavtal (gemensamt för passagerare samt handelsfartyg).