Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

19.2.2024

Ulkomaanliikenteen työehtosopimus ja palkantarkistukset

Suomen Merimies-Unioni SMU ry ja Suomen Varustamot ry uudistivat ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia ja kauppa-aluksia koskevat työehtosopimukset.

Sopimuskausi

Uusi sopimuskausi on 1.3.2024 – 28.2.2026

Palkantarkistukset 1.3.2024

Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia ja kauppa-aluksia koskevia työehtosopimuksien mukaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2024 alkaen 2,5 prosenttia.

1.10.2024 edellä mainittujen työehtosopimuksien palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1,1 prosenttia.

Lisäksi työntekijöille maksetaan joulukuun 2024 palkanmaksun yhteydessä kertakorvaus, jonka suuruus on 350 euroa.

Palkantarkistukset 1.3.2025

Palkkojen ja euromääräisten lisien korottamisesta 1.3.2025 sovitaan erikseen.

Tekstimuutokset

Työehtosopimuksien uudistamisen yhteydessä sovittiin lisäksi tekstimuutoksista työehto- ja liitesopimuksiin.

Työehtosopimuksien kohtaan matkakorvaus (8) sovittiin muutos, joka rajoittaa oman auton käyttöä työmatkaan. Muutos aiempaan on, että oman auton käyttö edellyttää etukäteistä sopimista työnantajan kanssa, mikäli työmatkan pituus on yli 350 kilometriä.

Liitesopimukset, joihin sovittiin muutoksia:

10.1 Päihteetön työpaikka

10.2 Alkoholi- ja päihdeaineiden väärinkäyttäjiä koskeva hoitoonohjaussopimus

12.1 E-koulutussopimus (yhteinen matkustaja-alukset ja kauppa-alukset)