Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.8.2020

Finland har 6 700 sjöanställda kvar. Rederierna kan bli tvungna att skära ner. Sjömans-Unionen och rederierna kräver att branschen får lönestöd

Det finländska tonnaget hotar krympa som en följd av coronan. Det finns bara 6 700 sjöanställda kvar at trygga Finlands transporter av import och export. Finlands Sjömans-Union och Rederierna i Finland föreslår samfällt att branschen skall få ett tillfälligt lönestöd i enlighet med vad EU-kommissionen bedömt som tillåtet. Det skulle trygga finländska sjöanställdas sysselsättning över coronakrisen. Sysselsättningsstödet behövs snabbt för att man skall kunna undvika uppsägningar.

Rederiet Viking Line meddelade 24.8.2020 att det inleder samarbetsförhandlingar som gäller 570 personer bland rederiets i land anställda i Finland, Sverige, Estland och på Åland.

Viking Line är ett hundraprocentigt inhemskt rederi
 

Den 25 augusti 2020 berättade Viking Line att man preliminärt lagt ut finskflaggade M/S Mariella till försäljning hos skeppsmäklare. M/S Mariella låg i våras stilla i hamn utan sysselsättning medan estniskt flaggade M/S Megastar alldeles invid körde frakter som fartyget fick ekonomiskt stöd för av Försörjningsberedskapscentralen i Finland. Försörjningsberedskapscentralen stödde också M/S Galaxy som gick på Åborutten under svensk flagg. Vartdera fartyget ägs av Tallink som har sitt huvudkontor i Tallinn.

Nu står inhemska Viking Line inför stora ekonomiska utmaningar som en följd av coronan. Rederiet har ställt in avgångarna från Helsingfors till Stockholm till slutet av året.

Viking Line sysselsätter tusentals finländska sjöfarare och tryggar Finlands import- och exporttransporter. Största delen av dagligvarorna som transporteras mellan Finland och Sverige åker på passagerarfartyg. Det är illa om fartygstrafiken mellan Finland och Sverige stannar av.

Ett passagerarfartyg sysselsätter tusentals personer
 

Ett passagerarfartyg sysselsätter hundratals sjömän och ger talrika underleverantörer arbete då rederiet köper till exempel tillbehör, mat, maskiner, tjänster och teknik av dem. Ett enda passagerarfartyg sysselsätter tusentals personer då man räknar med underleverantörerna.

Fraktmarknaden har fallit 30-50 procent
 

Viking Line är inte det enda rederiet som har en ansträngd ekonomi  på grund av coronan. Också de finländska fraktfartygens marknadsfrakter har fallit med 30-50 procent. Största delen av rederierna gör förlust i år. Ett par mindre fraktrederier har redan beslutat upphöra med sin verksamhet, sex fartyg har man beslutat sälja och fem frakt- eller passagerarfartyg ligger stilla i hamn.

Bara 6 700 finländska sjömän kvar
 

Det finns bara 6 700 finländska sjöanställda kvar. Cirka 4 800 jobbar på inhemska passagerarfartyg, 1 300 på fraktfartyg och resten bland annat på isbrytare, skärgårdsfärjor, förbindelsebåtar och vajerfärjor.

Den här ”specialstyrkan” tryggar Finlands import- och exporttransporter. Då den världspolitiska situationen blir allt mera utmanande borde man hålla fast vid de inhemska sjöproffsen och deras kunnande. Under kriget grundades  ett rederi som hette Neste för att trygga Finlands oljetransporter. Så grundade man Neste, ett eget inhemskt rederi som tryggade oljetransporterna, för att transporterna till vårt land säkert skulle fungera.

Finländska sjömän och fartyg tryggar Finlands frakter i coronatider
 

Sedan i våras då coronan stängde vårt lands gränser har finländska sjömän igen tryggat vårt lands import- och exporttransporter. Fartygen som seglat under finsk flagg och deras besättningar har försett Finland med mat och andra dagligvaror, apoteken med mediciner, fabrikerna med råvaror och olja för att tillfredsställa trafikens, hushållens och fabrikernas behov. Inte en gång har varorna tagit slut i butikerna eller apoteken, och inga fabriker har behövt stänga på grund av brist på råvaror. Tacka finländska rederier och sjömän för det.

Över hälften av finländska sjömännen permitterade på grund av stoppet i passagerartrafiken
 

I våras var omkring 43 procent av Sjömans-Unionens 5 200 medlemmar permitterade då passagerartrafiken till grannländerna stannade av på grund av att gränserna stängts. Då man räknar ihop alla finländska sjöanställda var mer än hälften av dem permitterade i åvras. Om coronavågen pågår i månader dyker nya utmaningar upp under hösten.

Det som förlorats får man inte tillbaka


En följd av coronan kan vara att det finländska tonnaget och den finländska sjömansyrkeskåren riskerar krympa. I alla tider har fartyg sålts och flaggats ut. Erfarenheten av det är, att det som man en gång förlorat får man inte tillbaka.

Det värsta scenariot för Finland är att landet förlorar sitt sjöfartskunnande. Man måste ta vara på de finländska sjömännen och branschens framtid, liksom på nya förmågor. Sjöfart är världens mest miljövänliga transportsätt och det finländska kunnandet i fartygsteknik ligger på topp i branschen. När ekonomin igen vänder uppåt har den inhemska sjöfarten en framtid. Ute i världen röner vår fartygsteknik och vårt sjöfartskunnande stor uppskattning.