Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

26.8.2020

Suomessa jäljellä 6 700 merenkulkijaa. Varustamoita uhkaa supistuminen. Merimies-Unioni ja varustamot vaativat alalle palkkatukea

Suomalaista tonnistoa uhkaa supistuminen koronan seurauksena. Suomessa on jäljellä enää vain 6 700 merenkulkijaa, jotka turvaavat Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia. Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot esittävät yhteisvoimin, että alalle ryhdyttäisiin maksamaan väliaikaista, EU-komission linjausten sallimaa palkkatukea. Tuella turvattaisiin suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys koronakriisin yli. Työllisyystukea tarvittaisiin nopeasti, jotta irtisanomisilta voidaan välttyä.

Viking Line -varustamo ilmoitti 24.8.2020 käynnistävänsä 570 henkeä koskevat yt-neuvottelut, jotka koskevat varustamon maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla.

Viking Line on 100 prosenttisesti kotimainen varustamo


25.8.2020 Viking Line -varustamo ilmoitti laittaneensa Suomen lipun alla purjehtivan M/s Mariella -aluksen alustavaan myyntiin laivameklarille. M/s Mariella -laiva seisoi viime kevään satamassa työtä vailla, kun samaan aikaan rahteja aivan sen vierestä kuljetti Viron lipun alla purjehtiva M/s Megastar, jolle Suomen Huoltovarmuuskeskus antoi taloudellista tukea. Huoltovarmuuskeskus tuki myös Turun linjalla Ruotsin Lipun alla liikennöinyttä M/s Galaxy -alusta. Aluksen omistaa Tallink, jonka pääkonttori on Tallinnassa.

Viking Linen Suomen lipun alla oleva M/s Mariella seisoi keväällä satamassa, kun sen vierestä kuljetti Suomeen rahtia Tallinkin Viron lipun alla oleva M/s Megastar.

Nyt Suomessa kotipaikkaansa pitävä kotimainen Viking Line -varustamo on suurten taloudellisten haasteiden edessä koronan seurauksena. Varustamo peruu loppuvuoden lähdöt Helsingistä Tukholmaan.

Vikingin Line työllistää tuhansia suomalaisia merenkulkijoita ja turvaa Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisestä päivittäistavaraliikenteestä suurin osa kuljetetaan matkustajalaivoilla. Laivaliikenteen pysähtyminen Suomen ja Ruotsin välillä ei ole hyvä asia.

Yksi matkustajalaiva työllistää tuhansia ihmisiä alihankkijat mukaan lukien


Yksi matkustajalaiva työllistää satoja merimiehiä ja tarjoaa työtä lukuisille alihankintayrityksille, kun varustamo ostaa niiltä esimerkiksi tarvikkeita, ruokaa, koneita, palveluita ja tekniikkaa. Yhden matkustajalaivan työllistämisvaikutus nousee alihankkijat mukaan lukien tuhansiin.

Rahtimarkkinat pudonneet 30-50 prosenttia


Viking Line ei ole ainoa varustamo, jonka talous on koetukselle koronan seurauksena. Myös suomalaisten rahtialusten markkinarahdit ovat pudonneet 30–50 prosenttia. Suuri osa varustamoista tekee tappiota tänä vuonna. Pari pienempää rahtialusvarustamoa on jo päättänyt lopettaa toimintansa, kuusi alusta on päätetty myydä ja viittä rahti- tai matkustaja-alusta makuutetaan satamissa.

Suomalaisia merimiehiä jäljellä vain 6 700 henkeä


Suomalaisia merenkulkijoita on jäljellä enää 6 700 henkeä. Kotimaisilla matkustajalaivoilla työskentelee noin 4 800 ja rahtilaivoilla 1 300 merenkulkijaa ja loput heistä työskentelevät muun muassa jäänmurtajilla, saaristolautoilla, yhteysaluksilla ja losseilla.  Tämä ”erikoisjoukko” turvaa Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia. Kotimaisista merenkulun ammattilaisista ja -osaamisesta tulee pitää kiinni yhä haastavammassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Sodan aikana Suomeen perustettiin Neste-niminen varustamo turvaamaan Suomen öljykuljetuksia. Ulkomaalainen alus kääntyi Helsingin edustalta takaisin, eikä tuonut öljyä Suomeen. Niin perustetiin oma, kotimainen öljykuljetukset turvaava varustamo, Neste, jotta kuljetukset maahamme varmuudella toimivat.

Suomalaiset merimiehet ja alukset turvaavat Suomen tavarakuljetuksia korona-aikana


Suomalaisia merimiehet ovat turvanneet jälleen maamme tuonti- ja vientikuljetuksia viime keväästä lähtien, kun korona sulki maiden rajoja. Suomen lipun alla purjehtivat laivat ja miehistöt ovat tuoneet Suomeen ruokaa ja muita päivittäistavaroita, apteekkeihin lääkkeitä, tehtaisiin raaka-aineita ja öljyä liikenteen, kotitalouksien sekä tehtaiden käyttöön. Tavara ei ole loppunut kaupoista tai apteekeista kertaakaan, eivätkä tehtaat ole joutuneet pysäyttämään koneitaan raaka-ainepulan johdosta. Kiitos siitä, suomalaisten varustamoiden ja merimiesten.

Matkustajaliikenteen pysähtyminen lomautti yli puolet suomalaisista merimiehistä


Viime keväänä Merimies-Unionin 5 200 jäsenestä noin 43 prosenttia olivat lomautettuina, koska matkustajaliikenne lähimaihin pysähtyi maiden rajojen sulkeuduttua. Kun laskee yhteen kaikki suomalaiset merenkulkijat, reilusti yli puolet heistä olivat lomautettuna viime kevään aikana. Syksy tuo lisää haasteita, jos korona-aalto kestää kuukausia.

Kerran menetettyä ei enää takaisin saada


Suomalainen tonnisto ja merimieskunta uhkaakin käydä harvalukuisammaksi koronan seurauksena. Aluksia on myyty ja ulosliputettu kautta aikain: niistä on opittu se, että kerran menetettyä ei enää takaisin saada.

Pahin skenaario Suomelle olisi, jos se kadottaisi merimiesosaamisensa. Kotimaisista merenkulkijoista ja alan tulevaisuudesta sekä uusista osaajista on pidettävä huolta. Merenkulku on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto maailmassa ja suomalainen laivatekniikka alan huippua. Kotimaisella merenkululla on tulevaisuutta, kun talous jälleen aikanaan lähtee nousemaan. Alustekniikkaamme ja merimiesosaamistamme arvostetaan suuresti maailmalla.