Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.11.2018

FFC: Personalrepresentanternas ställning måste stärkas i samarbetslagen

FFC:s meddelande 5.11.2018

FFC stöder en grundlig reform av samarbetslagen. Också Katarina Murto och Rauno Vanhanen, som har utrett behovet av ändringar i samarbetslagen, föreslår att lagen reformeras i sin helhet. Murto och Vanhanen överlämnade sin utredning till arbetsminister Jari Lindström den 5.11.2018.

– Samarbetslagen måste ändras så att den stöder företagets och personalens gemensamma arbete med att öppet och långsiktigt utveckla företagsverksamheten, så att lagen inte endast är en uppsägningslag på arbetsplatserna, påpekar Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

– I det här skedet är det för tidigt att ta ställning till om reformen på detaljnivå ska se ut precis på det sätt som föreslås i utredningen.

FFC anser att reformen av samarbetslagen i synnerhet måste förbättra de förtroendevalda personalrepresentanternas förutsättningar att vara en jämbördig förhandlings- och avtalspart.

– De förtroendevaldas ställning förbättras bland annat genom att man utvidgar rätten till information samt utvecklar tidsanvändningen och kunnandet. Förväntningarna och kraven på de förtroendevalda ökar hela tiden. Det är viktigt att svara på det här med tydliga lösningar, säger Kokko.

Den utredning som arbets- och näringsministeriet har beställt ger huvudsakligen goda utgångspunkter för nästa regering att inleda en reform av samarbetslagen.

– Företagsverksamheten utvecklas i allt snabbare takt och lagstiftningen måste hänga med i utvecklingen. Reformen av samarbetslagen är en av de viktigaste lagreformerna i arbetslivet under nästa regeringsperiod.