Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.10.2016

Sjömans-Unionen fortsätter att kämpa för sina medlemmar

Sjömans-Unionens nya fullmäktige sammanträdde vid förbundets 100-årsjubileum den 26 oktober.

Fullmäktige konstaterade att Sjömans-Unionen har arbetat för den finska sjöfarten och finländarnas sjöarbetsplatser under hela sin hundraåriga historia.

– Kampen för finska sjömän fortsätter, vi ger oss inte. Samtidigt kräver vi att staten tar sitt ansvar för sektorns framtid, säger Mikko Ervast, ordförande för fullmäktige. 

Den internationella konkurrensen inom sjöfarten hårdnar hela tiden samtidigt som pressen att bevara det finska tonnaget ökar.

Fullmäktige riktar ett budskap till sektorns arbetsgivare om att det är otroligt viktigt att ta in nya fartyg under finsk flagg.

Sjömans-Unionen påminner att man har tagit sitt ansvar och kommit dem till mötes i avtalslösningar som tryggar och förbättrar konkurrensförmågan.