Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.2.2020

Ett avtal om justering av utrikestrafikens löner

Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland har ingått ett avtal om lönejusteringar i utrikesfarten från den 1.3.2020.

Tabellönerna enligt kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg och garantilönerna för småtonnagefartyg samt eurotilläggen enligt avtalet höjs med 1,65 procent från den 1.3.2020.

Garantilönerna enligt utrikesfartens passagerarfartygsavtal och eurotilläggen höjs från och med den 1.3.2020 med 1,65 procent.

Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland ingick på kort tid ett avtal om justering av löner. Den nu åstadkomna lönelösningen uppstod genom ett gott samarbete i förhandlingarna mellan parterna. Parternas mål var att på så sätt för egen del trygga det finska tonnagets ställning i en hård internationell konkurrens.