Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

5.2.2020

Sopimusratkaisu ulkomaanliikenteen palkkojen tarkistuksista


Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot ovat aikaansaaneet sopimuksen ulkomaanliikenteen palkantarkistuksista 1.3.2020 alkaen.

Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen taulukkopalkkoja ja pientonnistoaluksia koskevia takuupalkkoja sekä sopimuksen mukaisia euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2020 alkaen 1,65 prosenttia.

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimuksen mukaisia takuupalkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2020 alkaen 1,65 prosenttia.

Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot aikaansaivat sopimuksen palkkojen tarkistuksesta nopealla aikataululla. Nyt aikaansaatu palkkaratkaisu syntyi osapuolten välisissä neuvotteluissa hyvässä yhteistyössä. Osapuolten tavoitteena oli tällä tavoin omalta osaltaan turvata suomalaisen tonniston asema vaikeassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa.