Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

17.3.2020

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer: sjöfartstransporterna måste säkras under de undantagsförhållanden som koronaepidemin förorsakar


90 % av Finlands utrikeshandel bedrivs till sjöss - kontinuiteten för sjötransporter under exceptionella undantagsförhållanden på grund av koronaepidemin måste säkerställas. Om sjöfarten stannar kommer också livsviktiga funktioner i samhället att stanna.

Organisationerna förväntar sig att regeringen vidtar snabba åtgärder för att säkerställa statsgaranterade lån åt rederierna och för att säkerställa upprätthållandet av sjötransporter under exceptionella undantagsförhållanden genom arrangemang med Försörjningsberedskapscentralen. Fartygens farleds- och hamnavgifter måste återbetalas och nollställas. Därtill måste myndigheterna omedelbart förlänga ansökningstiderna för ansöknings- och giltighetstiderna för sjömännens yrkesbehörigheter.

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer rekommenderar, att rederierna snabbt kommer överens om lösningar i samarbetsförhandlingarna, för att anpassa sin verksamhet till den exceptionella situationen på marknaden med anledning av koronaepidemin. En central strävan är att trygga arbetsplatserna ombord på fartygen under den tid som krisen pågår.


Helsingfors 17.3.2020 

Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Johan Ramsland / verksamhetsledare

Finlands Maskinbefälsförbund rf
Robert Nyman / verksamhetsledare

Finlands Sjömans-Unionen FSU rf
Simo Zitting / ordförande

Rederierna i Finland rf
Hans Ahlström / vice verkställande direktör