Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

17.3.2020

Merenkulun työmarkkinajärjestöt: Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamassa poikkeusoloissa


Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 90 prosenttia kulkee meritse. Merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava. Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Merenkulun työmarkkinajärjestöt suosittavat, että varustamoiden YT-neuvotteluissa nopeasti sovitaan ratkaisuista, joilla sopeutetaan kustannustaso koronaepidemian aiheuttamaan markkinoiden ennennäkemättömään hyytymiseen. Laivatyöpaikkojen turvaaminen kriisin yli on keskeinen tavoite.

Valtiovallalta järjestöt edellyttävät nopeita toimenpiteitä, joilla turvataan varustamoiden lainansaanti valtiontakauksilla ja meriliikenteen ylläpitämistä poikkeusoloissa Huoltovarmuuskeskuksen järjestelyillä. Alusten väylä- ja satamamaksut on palautettava ja nollattava. Lisäksi viranomaisten on välittömästi pidennettävä merenkulkijoiden ammattipätevyyksien haku- ja voimassaoloaikoja.

Helsinki, 17.3.2020

Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Simo Zitting / puheenjohtaja

Suomen Konepäällystöliitto 
Robert Nyman / toiminnanjohtaja

Suomen Laivanpäällystöliitto
Johan Ramsland / toiminnanjohtaja

Suomen Varustamot ry
Hans Ahlström / varatoimitusjohtaja