Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.6.2016

Kollektivavtal för sjöfarten

/Pressmeddelande

Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland rf har uppnått en lösning gällande kollektivavtal i enlighet med konkurrenskraftsavtalet.

Parterna nådde förhandlingsresultatet redan i slutet av maj. Sjömans-Unionens styrelse godkände förhandlingsresultatet den 31 maj. Rederierna i Finland rf:s styrelse fortsatte att behandla förhandlingsresultatet. Uppkomsten av det nya avtalet  gynnades av ett tilläggsprotokoll, som omfattar inrättandet av en arbetsgrupp för att följa upp tillämpningen av de textändringar som ingår i förhandlingsresultatet.

I enlighet med lösningen förlängs den nuvarande avtalsperioden med två år. Avtalen är alltså i kraft ända till 28.2.2019.

Avtalet omfattar ca 5 000 sjöfarare. De arbetar på handels- och passagerarfartyg i utrikestrafiken, isbrytare och kombiisbrytare. 

Under avtalsförhandlingarna fann man varken förutsättningar för eller behov av att förlänga årsarbetstiden med de 24 timmar som nämns i konkurrenskraftsavtalet. Inom handelssjöfarten hör förlängningen av arbetstiden till de åtgärder för att sänka arbetskraftskostnaderna som förutsatts för att erhålla statliga stöd och som använts för att trygga konkurrenskraften hos den finländska sjöfarten i internationell trafik. Parterna inrättar ändå en arbetsgrupp för att utreda hur den dagliga arbetstiden kan utnyttjas effektivare. 

Parterna utreder också en utveckling av de lokala avtalen i en arbetsgrupp. Inom sjöfarten är det redan vanligt med lokala avtal. De nuvarande kollektivavtalen förutsätter att man avtalar rederi- och fartygvis om bl.a. bemanning, behörighet och arbetstider. Arbetsgruppernas arbete pågår till slutet av februari 2017. 

Parterna har också kommit överens om många tolkningsfrågor i anslutning till kollektivavtalens tillämpning.

 

Mer information: ordförande Simo Zitting, tfn 0400 813 079