Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

16.6.2016

Merenkulkuun syntyi kiky-sopimus

/Lehdistötiedote

Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot ry ovat päässeet ratkaisuun kilpailukykysopimuksen mukaisista työehtosopimuksista.

Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen jo toukokuun lopussa. Merimies-Unionin hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 31. toukokuuta. Suomen Varustamot ry:n hallitus sen sijaan jatkoi neuvottelutuloksen käsittelyä. Sopimuksen syntyä edisti lisäpöytäkirja, johon sisältyy työryhmän asettaminen seuraamaan neuvottelutulokseen sisältyvien tekstimuutosten soveltamiskäytäntöä.

Tehdyssä ratkaisussa nykyistä sopimuskautta jatketaan kahdella vuodella. Näin ollen sopimukset ovat voimassa 28.2.2019 saakka.

Sopimukset koskevat noin 5 000 merenkulkijaa.  He työskentelevät ulkomaanliikenteen kauppa-aluksissa, ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksissa, jäänmurtajissa ja monitoimimurtajissa. 

Sopimusneuvotteluissa ei nähty edellytyksiä eikä tarvetta pidentää vuosityöaikaa kilpailukykysopimuksessa mainitulla 24 tunnilla. Kauppamerenkulussa työajan pidentäminen on ollut yksi niistä työvoimakustannuksia alentavista toimista, joita on edellytetty valtion tukien saamiseksi ja joilla on turvattu Suomen merenkulun kilpailukyky kansainvälisessä liikenteessä. Osapuolet asettavat kuitenkin työryhmän selvittämään, miten päivittäisen työajan käyttöä saadaan tehostettua. 

Paikallisen sopimisen kehittämistä osapuolet selvittävät niin ikään työryhmässä. Merenkulussa paikallista sopimista on jo paljon. Nykyiset työehtosopimukset edellyttävät, että varustamo- ja aluskohtaisesti sovitaan muun muassa miehityksistä, pätevyyksistä ja työajoista. Työryhmät työskentelevät vuoden 2017 helmikuun loppuun saakka. 

Osapuolet ovat sopineet myös lukuisista työehtosopimusten soveltamiseen liittyvistä tulkintakysymyksistä.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Simo Zitting, puh. 0400 813 079