Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

11.12.2018

Trafikverket blir Trafikledsverket från och med årsskiftet

Trafikförvaltningen förnyas 1.1.2019 och därefter heter Trafikverket Trafikledsverket (på finska Väylä).

Trafikledsverket är ett sakkunnigämbetsverk på ca 400 personer som fokuserar sig på att planera och upprätthålla väg-, ban- och sjötrafikens trafikledsnät samt att samordna trafiken och markanvändningen. Därtill ansvarar Trafikledsverket över trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområdena och andra aktörer som en primär partner.

Trafikverkets generaldirektör Kari Wihlman fortsätter som Trafikledsverkets generaldirektör.

”Trafikledsverket är ett starkt ämbetsverk som gör beställningar, vår årsbudget är ca 2 miljarder euro och värdet på trafikleden som vi förvaltar är ca 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 12 000 personer”, säger generaldirektör Kari Wihlman.

Trafikledsverket sköter om trafikens servicenivå och främjar på så sätt vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

”Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla kundbehoven som förändringarna i färdsätten skapar, samt framställa tillväxtplattformer för samhället i form av en fungerande och säker infra”, beskriver generaldirektör Wihlman.

”Därtill främjar vi för vår del infrasektorns utveckling och ansvarsfullt byggande.”


Tre trafikledsformer i kännemärket


Trafikledsverkets logo bildas av ordet Väylä och ett kännemärke som skiftar i blått. I kännemärket kan man se tre trafikledsformer, bokstaven V och trafikleden. Färgvärlden är ett kontinuum på nyanserna i Trafikverkets kännemärke.


Samarbete över organisationsgränserna


”Ett tätt samarbete mellan olika aktörer inom trafiken fortsätter även i framtiden, arbetsfördelningen preciseras i samband med förändringen”, säger Wihlman.

Trafikuppdragens arbetsfördelning och gränssnittet till Trafikledsverket är i fortsättningen följande:

Trafikledningsuppgifterna inom vägtrafiken, järnvägstrafiken och vattenlederna bolagiseras från och med 1.1.2019 till ett statligt specialuppgiftsbolag Traffic Management Finland Group. Trafikledsverket beställer trafikledningstjänster från bolaget.

NTM-centralerna ansvarar fortfarande för vägarnas upprätthållning regionalt. Trafikledsverket sköter om att den nationella servicenivån förverkligas. Konkurrensutsatta entreprenörer sköter om vägarnas dagliga upprätthållning.

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) som grundas i början av året ansvarar för trafiktillstånd, behörigheter, övervakning och säkerhet. Från det nuvarande Trafikverket flyttas bl.a. uppgifter angående sjökorten, trafik- och markanvändningsuppgifter, tjänster inom färdsätt och kollektivtrafik till det nya ämbetsverket.