Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.9.2016

Obetänksamt att försämra styrmännens arbetsvillkor

Skeppsbefälsförbundets avtal om att försämra arbetsvillkoren för finska styrmän är problematiskt. Arrangemanget marknadsförs som ett sätt att öka antalet arbetsplatser, men bryter enligt Sjömans-Unionen mot många principer och praxis som följs inom sjöfarten.

Den 13 september informerade Rederierna i Finland rf och Skeppsbefälsförbund om ett avtal med vilket finska juniorstyrmän, eller styrmanskadetter, skulle börja sysselsättas på fartyg med blandbesättning på samma villkor som arbetstagare utanför EU.  De skulle hamna utanför alterneringssystemet, dvs. de skulle bara få betalt för den tid som de är på arbetet. Deras lön skulle i praktiken bli minst hälften så stor som andra finska sjömäns.

– Man har inte tänkt igenom konsekvenserna av avtalet ordentligt. Personal från EU skulle börja behandlas ojämlikt. En del skulle få betydligt mindre lön för samma arbete. Deras arbetslöshetsskydd och pensionspoäng skulle också försämras, säger Unionens ordförande Simo Zitting.

Sjömans-Unionen uppskattar att man sysselsätter finska sjömän. Tillämpningen av underlöner är dock inte rätt väg att gå.

Unionen påminner att allt för många utbildas till befälsuppgifter inom sjöfarten i Finland.  En bättre allokering av utbildningen i branschen skulle främja en smidig sysselsättning av finska sjömän.  

Mer information: ordförande Simo Zitting, tfn +358 400 813 079