Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

14.9.2016

Harkitsematonta heikentää perämiesten työehtoja

Laivanpäällystöliiton sopimus suomalaisten perämiesten työehtojen heikentämistä on ongelmallinen. Työpaikkojen lisäämisenä markkinoitu järjestely rikkoo Merimies-Unionin mielestä monia merenkulussa noudatettuja periaatteita ja käytäntöjä.

Suomen Varustamot ry ja Laivanpäällystöliitto tiedottivat 13. syyskuuta sopimuksesta, jolla suomalaisia junioriperämiehiä eli perämieskadetteja alettaisiin työllistää sekamiehitetyillä aluksilla samoilla ehdoilla kuin EU:n ulkopuolelta tulevia työntekijöitä.  He jäisivät vuorottelujärjestelmän ulkopuolelle eli heille maksettaisiin vain työssäoloajasta. Heidän palkkansa jäisi käytännössä vähintään puolta pienemmäksi kuin muiden suomalaisten perämiesten.

-Sopimuksen seurauksia ei ole ajateltu loppuun saakka. EU-työntekijöitä alettaisiin kohdalla eriarvoisesti. Osa saisi samasta työstä selvästi vähemmän palkkaa. Myös heidän työttömyysturvansa ja eläkekertymänsä heikkenisivät, puheenjohtaja Simo Zitting sanoo.

Merimies-Unioni arvostaa sitä, että suomalaisia merimiehiä työllistetään. Alipalkkauksen käyttö ei kuitenkaan ole oikea keino.

Unioni muistuttaa, että merenkulun päällystötehtäviin koulutetaan Suomessa liikaa työntekijöitä.  Alan koulutuksen parempi kohdentaminen edistäisi suomalaisten merimiesten sujuvaa työllistymistä.  

Lisätietoja: puheenjohtaja Simo Zitting, puh. 0400 813 079