Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

11.5.2016

Kongressen: För Finlands sjöfart måste man bärä ett gemensamat ansvar

Suomen Merimies-Unioni ry – Finlands Sjömans-Union rf

Kongress 10-11.5.2016

UTLÅTANDE

 

För Finlands sjöfart måste man bära ett gemensamt ansvar

Som grund för de inledda kollektivavtalsförhandlingarna ligger konkurrenskraftsavtalet, som i bästa fall lovar sjömännen en noll linje. Trots detta har Sjömans-Unionen varit beredd att genomföra de så kallade “kiky-förhandlingar”.

Sjömans-Unionen har även denna gång sökt sig till förhandlingsbordet inriktad på att hitta en lösning, även om branschen redan tidigare har gjort stora produktiva kliv och visat exempel för andra gällande samhällsansvar. Sjöfararna har ur konkurrenskraftssynpunkt kommit emot både inom lönesättning, arbetstider samt pensionsålder. Fartygsvisa avtal gällande bemanning, arbetstider och garantilöner inom sjöfarten hör redan till vardagen. Sjöfararna har framstått som föregångare och banbrytare gällande bevakandet av konkurrenskraften och fick under kongressen erkännande både från justitie- och arbetsminister Jari Lindström och centralorganisationen FFC.

Sjömans-Unionen har under hela sin 100-åriga historia arbetat för den finländska sjöfartens och de finländska sjöarbetsplatsernas bästa. Unionen kräver, att statsmakten tar sitt eget ansvar för branschens framtid.

Unionen är nöjd med minister Lindströms löfte om att regeringen strävar till att göra allt för att säkerställa arbete åt finska arbetare och likvärdiga verksamhetsförutsättningar för finska företag. Unionen tar särskilt nöjt emot ministerns uttalande om att regeringen sannolikt inte kommer att skära i passagerarfartygsunderstödet.

Enligt Unionen är det oförståeligt, att man ännu inte förstår passagerarfartygstrafikens betydelse för Finlands varuexport, sysselsättning, turistnäring och försörjningstrygghet vid nationella krissituationer. Som målsättning ska man ha, att det ombord på så många fartyg som möjligt - så väl frakt- som passagerarfartyg - som trafikerar till och från Finland vajar den finska flaggan.