Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

11.5.2016

Edustajakokous: Suomen merenkulusta on kannettava yhteisvastuuta

Suomen Merimies-Unioni ry – Finlands Sjömans-Union rf

Edustajakokous 10.-11.5.2016

JULKILAUSUMA

 

Suomen merenkulusta on kannettava yhteisvastuuta

Käynnistyneiden työehtosopimusneuvottelujen perustana on kilpailukykysopimus, joka lupaa merimiehille parhaimmillaan nollalinjaa. Tästä huolimatta Merimies-Unioni on ollut valmis käymään niin sanottuja kiky-neuvotteluita.

Merimies-Unioni on hakeutunut tälläkin kertaa ratkaisuhakuisesti neuvottelupöytään, vaikka ala on jo aiemmin tehnyt isoja tuottavuusloikkia ja näyttänyt muille esimerkkiä yhteiskuntavastuusta. Merenkulkijat ovat tulleet kilpailukyvyn nimissä vastaan niin palkkauksessa, työajoissa kuin eläkeiässä. Aluskohtainen sopiminen miehityksestä, työajoista ja takuupalkoista on merenkulussa jo arkea. Merenkulkijoiden edelläkävijyys kilpailukyvyn valvomisessa sai edustajakokouksessa tunnustusta sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiltä että keskusjärjestö SAK:lta.

Merimies-Unioni on tehnyt koko satavuotisen historiansa ajan työtä suomalaisen merenkulun ja suomalaisten merityöpaikkojen puolesta. Unioni vaatii, että valtiovalta ottaa oman vastuunsa alan tulevaisuudesta.  

Unioni on tyytyväinen ministeri Lindströmin lupaukseen, että hallitus pyrkii tekemään kaikki toimet, joilla varmistetaan suomalaisille työntekijöille työtä ja suomalaisille yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset. Unioni ottaa tyytyväisenä vastaan erityisesti ministerin esittämän toteamuksen siitä, että hallitus ei mitä todennäköisimmin leikkaa matkustaja-alustukea.

Unionin mielestä on käsittämätöntä, jos matkustaja-alusliikenteen merkitystä Suomen tavaraviennille, työllisyydelle, kansalliselle kriisitilanteiden huoltovarmuudelle sekä matkailuelinkeinolle ei vieläkään ymmärretä. Päämääräksi on asetettava, että mahdollisimman monessa Suomeen ja Suomesta liikennöivässä aluksessa – niin rahti- kuin matkustajalaivassa -  liehuu Suomen lippu.