Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

25.4.2017

Työnantaja ajaa suuria palkkaleikkauksia - lakko uhkaa saaristoliikennettä

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund - Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund -

Suomen Merimies-Unioni - Finlands Sjömans-Union

 

Lehdistötiedote                               25.4.2017

                                                                        

Työnantaja ajaa suuria palkkaleikkauksia – lakko uhkaa saaristoliikennettä

Saariston maantielautoille ja yhteysaluksille ei ole vieläkään saatu työehtosopimusta, vaikka työkiistaan on haettu ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla.

Osapuolten näkemykset eroavat maantielautoilla noudatettavista uusista palkkaus- ja työaikajärjestelyistä. Työnantaja tahtoo palkkataulukoita, joiden mukaan maantielauttojen uusien työntekijöiden ansiot olisivat 20-30 prosenttia alhaisemmat kuin nykyisten työntekijöiden.  

Laivanpäällystöliitto, Konepäällystöliitto ja Merimies-Unioni ovat valmiita maltillisiin, asteittain toteutettaviin kustannussäästöihin ja yrittävät edistää sopimukseen pääsyä. Järjestöille ei kuitenkaan käy se, että työntekijöiden palkkoja leikataan kymmenillä prosenteilla.

Ammattiliitot ovat takavuosina hyväksyneet säästöjä yhteysalusten henkilöstömenoihin, koska silloin kilpailutilanne oli vaikea. Nyt työnantaja ajaa vastaavia säästöjä maantielautoille, vaikka varustamon toiminta on ollut jo usean vuoden kannattavaa. 

Näkemysero on myös yhteysaluksilla tehtävän ylityön laskentaperusteista. Työntekijöiden edustajat lähtevät siitä, että ylityöt laskettaisiin samalla tavoin kuin alalla yleensä. Työnantaja puolestaan haluaa, että ylityön hinta yhteysaluksilla olisi huomattavasti alhaisempi kuin maantielautoilla ja kilpailijoilla.

Järjestöjä ihmetyttävät Suomen Lauttaliikenne -konsernin (Finferries) tylyt palkanalennusvaatimukset, sillä valtionyhtiön tulos on voitollinen ja se on maksanut johdolle isoja bonuspalkkioita.

Työntekijäjärjestöt kummeksuvat myös Palvelualojen työnantajat Paltan toimintaa. Palta teki aloitteen neuvotteluista, koska se halusi yhden toimialakohtaisen työehtosopimuksen. Nykyisin saariston yhteysaluksille sekä maantielautoille on kummallekin oma, erillinen työehtosopimus. Sittemmin Palta on vetäytynyt neuvotteluista. Työnantajaa edustaa nyt pelkästään Suomen Lauttaliikenne -konserni. Työnantajan sekava edustautuminen on hankaloittanut neuvotteluja.  

Jos osapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen ennen perjantaita 28. huhtikuuta, Suomen Lauttaliikenne Oy:n maantielautoilla sekä sen tytäryhtiön Saaristovarustamo Oy:n yhteysaluksilla alkaa työtaistelu perjantaina aamulla klo 6.  Lakkoon menisi noin 170 työntekijää.    

Lakko pysäyttäisi maantielautat ja yhteysalukset Turun saaristossa Paraisilta eteenpäin, Kotkan ulkosaaristossa sekä Hailuodossa. Vaijerilossit jäisivät lakon ulkopuolelle. Suomenlinnan lautat liikennöisivät normaaliin tapaan, samoin eräät yksityisten yritysten lautat.  Mahdollisen työtaistelun aikana tapahtuvista hätä- ja pelastuskuljetuksista sovitaan erikseen.

 

Lisätietoja

Johan Ramsland, toiminnanjohtaja, Laivanpäällystöliitto, puh. 040 667 2227; Robert Nyman, toiminnanjohtaja, Konepäällystöliitto, puh. 050 454 2767; Simo Zitting, puheenjohtaja, Merimies-Unioni, puh. 0400 813 079