Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

25.2.2019

Työehtosopimusratkaisu ei lisää sekamiehitystä


25. helmikuuta saavutettu Suomen Merimies-Unionin ja Suomen Varustamoiden välinen työehtosopimusratkaisu ei lisää sekamiehityksen, eli EU:n ulkopuolisen työvoiman osuutta suomalaisilla kauppalaivoilla.

Varustajat esittivät työehtosopimuskierroksella, että EU:n ulkopuolisen työvoiman osuutta tulisi nostaa 75 prosenttiin suomalaisilla kauppalaivoilla. Tämä esitys vedettiin kuitenkin pöydästä sovintoratkaisun syntymisen myötä, eli EU:n ulkopuolisen työvoiman osuus ei kasva suomalaisilla kauppalaivoilla.

Työehtosopimusratkaisussa sovittiin, että asetetaan työryhmä, jonka tehtävä on laatia malli EI EU-miehityksen käytöstä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • tavoitteena on vahvistaa suomalaisen varustamotoiminnan toimintaedellytyksiä ja EU-työntekijöiden työllistymistä; sekä
     
  • arvioidaan EI EU-miehityksen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon voimassa olevat käytännöt, saadut kokemukset nykyisestä mallista samoin kuin kilpailijamaiden käytännöt ja kokemukset.