Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.2.2019

Kollektivavtalsuppgörelsen ökar inte blandbesättning


Kollektivavtalsuppgörelsen som uppnåddes den 25 februari mellan Finlands Sjömans-Union och Rederierna i Finland ökar inte blandbesättningens andel på finländska handelsfartyg.

Rederierna framställde under kollektivavtalsrundan att arbetskraft utanför EU borde höjas till 75 % på de finländska handelsfartygen. Förslaget drogs ändå tillbaka efter förlikningsuppgörelsen.

I kollektivavtalsuppgörelsen kom det överens att tillsätta en arbetsgrupp som skall utarbeta en modell av NON EU-bemanningens användning som baserar sig på följande grunder:

  • Syftet är att förstärka den finska rederiverksamhetens verksamhetsförutsättning och sysselsättning av EU-arbetstagare; och
     
  • Bedöma NON EU-bemanningens funktion och ändamålsenlighet med gällande praxis i beaktan, erfarenheten av nuvarande modellen samt konkurrentländernas praxis och erfarenhet.