Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

16.12.2019

TS 14.12.2019 Lukijalta: Onko raakaöljyn toimitusvarmuus Suomessa tarvittavalla tasolla?


https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4798097/Lukijalta+Onko+raakaoljyn+toimitusvarmuus+Suomessa+tarvittavalla+tasolla

Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, kivihiili ja turve), joiden osuus käyttämästämme energiasta on noin 40 prosenttia, ovat muuttuneet "ongelmaksi", jonka ratkaisuun ei ole helppoja vaihtoehtoja.

Kaikki nämä polttoaineet kuuluvat kuitenkin edelleen Suomen huoltovarmuuden seurantaan ja valvontaan ja esimerkiksi öljyn tarve tulee säilymään vielä vuosikausia erittäin merkittävänä.

Mutta onko raakaöljyn toimitusvarmuus sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla?

Öljy on edelleen hyvin merkittävä energianlähde teollisuudelle, liikenteelle ja asuntojen lämmitykseen. Öljy edusti 22 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2018.

Miten tästä öljyn saatavuudesta ja toimitusvarmuudesta Suomessa huolehditaan?

Huoltovarmuuskeskuksen Energiahuolto-osasto (HVK) hoitaa muun muassa polttoaineiden varmuusvarastointiin liittyviä tehtäviä. "Valtioneuvoston asettamien huoltovarmuustavoitteiden (VnP 1048/2018) saavuttaminen edellyttää valmiussuunnittelua ja varautumista hallinnossa sekä energiahuoltoalalla toimivissa yrityksissä. Kriittisten materiaalien ja erityisesti tuontipolttoaineiden varmuusvarastointi on tärkeä osa varautumista", kerrotaan Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla.

Vielä joitakin vuosia sitten, 2010-luvun alussa, raakaöljyn kuljetuksiin ja jalostukseen liittyvä tilanne oli hyvin selkeä ja ymmärrettävä. Neste Shipping -yhtiön tankkerit kuljettivat raakaöljyn pääasiassa Primorskin lastausterminaalista Venäjältä Suomeen Nesteen jalostamoille Porvooseen ja Naantaliin, joissa raakaöljy jalostettiin/jalostetaan erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Näin oli kunnes vuonna 2013–2014 tilanne muuttui.

Neste päätti luopua varustamotoiminnasta vuoden 2014 alussa ja myi omistamansa alukset Huoltovarmuuskeskuksen ja Eläkeyhtiö Ilmarisen omistamille yhtiöille. Alusten hoitovarustamotoiminta siirrettiin Norjalaiselle OSM Group AS:lle ja sen Suomeen perustetulle OSM Ship Management Finland Oy:lle.

Huoltovarmuuskeskus ja Eläkeyhtiö Ilmarinen perustivat laivaisännistöyhtiön, Navidom Oy:n, joka huolehtii alusten teknisestä hallinnoinnista. Neste Oil vuokrasi alukset pitkäaikaisella sopimuksella käyttöönsä ja alukset purjehtivat Suomen lipun alla.

Tilanne jatkui tällä kuviolla kuluvan vuoden kevääseen 2019, jolloin Suomen öljyhuollon kuvio taas muuttui.

Huoltovarmuuskeskuksen ja Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistama raakaöljytankkeri Mastera myytiin ruotsalaiselle SEB-pankin tytäryhtiölle huhtikuun lopussa 2019.

Mastera-tankkeri on ainoa säännöllisesti raakaöljyä Suomeen tuova säiliöalus, ja se on määritelty Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeäksi alukseksi. Kaupan myötä ruotsalaisomistaja määrää kriisitilanteessa Masteran tehtävät (Iltalehti 5.8.2019).

Suomen öljyhuollosta, raakaöljyn tuonnista huolehtivat tällä hetkellä Mastera säännöllisesti ja Stena Arctica merkittävässä määrin. Kumpikaan näistä aluksista ei ole suomalaisomisteinen. M/T Masteran omistaa ruotsalaisen SEB-pankin tytäryhtiö, M/T Stena Arctica on osin suomalaisomistuksessa, omistaja on Glasia Ltd, Bermudalla oleva veroparatiisiyhtiö, jonka omistavat Neste ja Stena kumpikin 50 prosentin osuuksin.

Tällä kuviolla hoidetaan Suomen öljyhuolto aina vuoteen 2021, jolloin Neste Oyj:n korealaiselta HHI-telakalta tilaamat kaksi Aframax-kokoluokan uudisrakennusta valmistuvat. Tämä uudisrakennehankinta ei palauta Neste-yhtiötä tankkerivarustamoksi. Nesteen logistiikkajohtaja Ilkka Iittiläisen mukaan kyse on pelkästään ikääntyvien M/T Masteran ja M/T Stena Arctican korvausinvestoinnista (Navigator Magazine 17.7.2019).

Miten kuvio, siis Suomen öljykuljetuksista huolehtiminen, tulee muuttumaan vuonna 2021, kun Masteran ja Stena Arctican korvaavat tankkerit aloittavat toiminnan?

Mille varustamolle niiden omistus ja hallinnointi tullaan siirtämään, Suomessahan ei ole enää yhtään tankkerivarustamoa?

Aikoinaan, kun Neste Shipping huolehti raakaöljykuljetuksista, tilanne oli selkeä ja ymmärrettävä. Nyt tilanne on toinen.

Jään kaipaamaan aikaa, jolloin Suomessa oli asiantunteva ja osaava tankkerivarustamo, Neste Shipping.

Hannu Lehtonen
vanhempi laivanrakennusinsinööri