Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

25.11.2020

Suomen lipun alla purjehtivat alukset tarvitsevat koronatukia myös jatkossa


MERIMIES-UNIONIN VALTUUSTON JULKILAUSUMA 25.11.2020

Suomalainen merenkulku on syvimmässä kriisissä 30 vuoteen. Suomessa työskentelee 6 700 merimiestä, joista yli puolet ovat tällä hetkellä lomautettuna. Pitkään jatkuneet matkustusrajoitukset ovat johtaneet jo irtisanomiin matkustaja-alusvarustamoissa. Viking Line -varustamo irtisanoi loppusyksystä 180 maahenkilöstöstään, kun matkustajia ei ole.

Helsingin ja Tukholman välinen risteilyliikenne on pysähtynyt. Pelkkä rahti ei riitä kannattelemaan matkustaja-alusvarustamoiden toimintaa, vaan tarvitaan myös matkustajia. Työt ovat loppuneet kokonaan kolmelta Suomen lipun alla purjehtivalta matkustaja-alukselta: Viking Linen M/s Mariellalta ja M/s Gabriellalta sekä Tallink Siljan M/s Silja Serenadelta. Alusten suomalainen miehistö on lomautettu. Suomalaisia merimiehiä on tällä hetkellä lomautettuna eri varustamoista yhteensä toista tuhatta.

Työtä vaille jääneet Suomen lipun alla olevat matkustaja-alukset olivat valmiita siirtymään muille linjoille töihin. Töitä ei kuitenkaan annettu niille, vaan Suomen valtion koronatukia on suunnattu myös vieraiden lippujen alla purjehtiville aluksille, jotka hoitavat Suomen huoltovarmuuskuljetuksia.

Mitä pidempään suomalaiset merimiehet ovat työttömänä, sitä suuremmaksi kasvaa työttömyyden hinta yhteiskunnalle. Esimerkiksi Ahvenanmaalla on työttömänä tällä hetkellä koronapandemian taloudellisena seurauksena tuhansia talouksia. Yksi suomalainen matkustajalaiva työllistää merimiesten lisäksi alihankkijoita, muonitus- ja huoltofirmoja, joten kerrannaisvaikutukset heijastuvat laajalle, jopa tuhansille ihmisille.

Euroopassa useat valtiot keskittävät voimavaransa tällä hetkellä omaan taloudelliseen selviytymiseen koronakriisistä. Miksi Traficom ei menettelisi samoin? Kilpailu Itämeren meriliikenteessä tulee kiristymään entisestään.

Suomalaisten varustamoiden tulevaisuus on hyvin epävarma mitä pidempään koronakurimus tulee jatkumaan. Sitä kukaan ei tiedä. Suomalaiset varustamot tarvitsevat jatkossakin koronatukia, jotta niiden toiminta voi jatkua. Suomen valtion on pidettävä huolta omasta, kansallisesta merenkulustaan: varustamoista, Suomen lipun alla purjehtivista laivoista ja merenkulkijoista, jotta turvaamme kansallisen huoltovarmuutemme kaikissa olosuhteissa.

Merimies-Unionin valtuuston puheenjohtaja, Mikko Ervast, kuuntelee vakavana, kun valtuuston varapuheenjohtaja, Joonas Kallio, esittelee merenkulun tunnuslukuja.