Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

10.10.2019

Suomen ja Viron välillä liikennöi kaksi Suomen lipun alla olevaa matkustaja-rahtilaivaa – muut ovat Viron lipun alla

Suomalainen merenkulku sai kesällä hienoa vahvistusta, kun kotimainen Eckerö Line-varustamo toi Suomen lipun alle uuden ropax-aluksen. M/s Finbo Cargo liikennöi Vuosaaresta Viron Muugaan ja siirtää rahti- ja henkilöautoliikennettä pois Helsingin keskustasta. Ympäristö kiittää, kuten myös alueen asukkaat, kun rekkaralli Länsiterminaaliin vähentyy.  

Uuden aluksen sisäänliputuksen myötä Suomen ja Viron välillä liikennöi nyt kaksi matkustajia ja rahtia kuljettavaa Suomen lipun alla olevaa laivaa. Toinen niistä on Eckerö Linen M/s Finlandia. Se on ainut Helsingin ja Tallinnan väliä kulkeva Suomen lipun alla oleva matkustaja-autolautta. Kaikki muut Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevat laivat ovat Viron lipun alla olevia Tallinkin laivoja ja yksi Viking Linen alus, M/s Viking XPRS

Suomen ja Viron väliä liikennöidään ahkerasti ja suomalaiset matkustajat ovat merkittävässä roolissa Viron matkoilla. Helsingin ja Tallinnan väliä erottaa 70 kilometriä leveä Suomenlahti, johon johtaa meritie. Suomalaiset ja virolaiset ovat aina asioineet lahden kumminkin puolin, eikä liikenne lahden yli vähene, vaikka Suomen lipun alla olevat Suomesta Viroon liikennöivät matkustaja-rahtialukset ulosliputettaisiin. Matkustajia riittää ja he siirtyisivät käyttämään vain toisia aluksia, jotka kulkevat vieraan - joko Viron tai Ruotsin - lipun alla. Ulosliputuksen seurauksena suomalaiset merimiehet menettäisivät työpaikkansa. Suomen valtion työvoimakustannukset kasvaisivat ja kotimainen merimiesosaaminen katoaa. Virolainen Tallink-varustamo ei maksa myöskään Suomen veroa kuten kotimainen Eckerö Line, joka liputtaa kotimaisuuden puolesta. 

Huoltovarmuus riippuu tavaroiden saannista. Suomen ja Viron välillä kulkevat alukset kuljettavat Suomesta maailmalle ja takaisin merkittävän määrän rahtia. Pelkästään Baltiasta Suomeen tulee 75.000 rekkaa suuntaansa ja Baltian läpi 125.000 rekkaa kohti Suomea. Selvää on, että Suomen ja Viron välillä ”merimaantietä” seilaavat Suomen lipun alla liikennöivät kaksi matkustaja-rahtialusta toimivat merkittävinä huoltovarmuuden turvaajina. Nämä alukset toimittavat tavaraa Suomen teollisuudelle, ravintoloihin ja muihin ravitsemusliikkeisiin, kauppoihin ja sitä kautta yksittäisille kuluttajille. Liikennevirran ehtyminen tietää ”huoltokatkosta” kaikille toimijoille. Saaressa sijaitseva Suomi on riippuvainen merikuljetuksista. Säännölliset ja ennustettavat merikuljetukset tukevat kansantaloutta, kun toimijat saavat tavaransa varmuudella ja ajallaan. 

Suomen lipun alla oleva tonnisto on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja varustamot ovat pystyneet tuomaan Suomen lipun alle uusia aluksia vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa. Kaikki 2010-luvulla rakennetut suomalaiset uudisrakennukset, yhteensä 15 alusta, on liputettu Suomen lipun alle. Niiden lisäksi Suomeen on myös hankittu parikymmentä vieraiden lippujen alta tulevaa käytettyä alusta. 

Keinot, joilla suomalaista tonnistoa on saatu vahvistettua ovat osittain perustuneet poliittisiin päätöksiin. Hallitus ja eduskunta ovat päättäneet, että varustamoverotusta on uudistettu tonnistoverotuksen avulla siten, että se on kilpailukykyinen muiden EU-maiden vastaavien järjestelmien kanssa. Työehtosopimuksia on taas kehitetty joustavampaan suuntaan siten, että ne sallivat mm. ulkomaisen työvoiman rajoitetun käytön lastialuksilla (ns. sekamiehityssopimus). 

Kaikki nämä toimet ovat edesauttaneet suomalaisen merenkulun ylläpitämistä ja vahvistamista. Suomalainen merenkulku ei ole pelkkä rauta, eli tonnisto, vaan kotimainen merimiesammattikunta ja kehittyvä merimiesammattitaito sekä merenkulun osaaminen talvimerenkulun olosuhteissa. Suomalaiset merenkulun miehistöt tuleekin ottaa nykyistä selvemmin keskiöön Suomen meripolitiikassa, jossa huomio on asiakirjatasolla kiinnitetty enemmän tekniikkaan, tonnistoon, automatisaatioon ja ympäristöön. Kaikissa näissä Suomi on edelläkävijä maailmassa, mutta kotimaisia miehistöjä ja merenkulun osaamistamme ei saa unohtaa. 

Katso video: M/s Finbo Cargo - Eckerö Line liputtaa kotimaisuuden puolesta

Merimies 4/2019 luettavissa tästä linkistä