Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

2.11.2022

Suomen huoltovarmuus merikuljetusten osalta on riippuvainen Suomen lipusta ja merenkulun tuista

Ukrainan sodan myötä tilanne Itämerellä on kiristynyt entisestään. Suomen tuonti ja vienti - kansalaisten ruokahuolto - on merikuljetusten varassa. Hälyttävää olisi, jos kotimaahan ei enää tuotaisi tai vietäisi mitään tavaraa - edes elintarvikkeita tai öljyä tai teollisuuden raaka-aineita - Suomen lipun alla.

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista yli 80 prosenttia tapahtuu meritse, ja tuki koskee kaikkia Suomen lipun alla purjehtivia 106 alusta (kauppa-alusluetteloon merkityt alukset syyskuun lopussa 2022/Tilastokeskus). Kyse ei ole vain matkustajalaivoista, vaan myös rahtialuksista.

Matkustaja-autolauttojen osuus Suomen päivittäistavarakuljetuksista (elintarvikkeet ja lääkkeet) on 60 prosenttia ja tuonnista 50 prosenttia. Suomen lipun alla liikennöivät matkustaja-autolautat takaavat myös Suomen ulkomaankaupan Itämeren kautta, mikäli muu laivaliikenne hankaloituu tai estyy.

Miehistökustannusten palautusjärjestelmä Suomessa
 

Merenkulun työvoimakustannustuen rahoittavat suomalaiset varustamot ja merimiehet omin voimin:

Yksinkertaisesti on kyse siitä, että varustamo tarjoaa aluksellaan työpaikan, josta merimiehet saavat palkkansa ja maksavat siitä verot sekä eläketurvamaksut kuten muutkin palkansaajat.

Useassa EU-maassa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, varustamoiden työvoimakustannuksia alennetaan ns. nettopalkkamallilla. Siinä varustamot ilmoittavat työntekijöidensä ennakkopidätykset Verohallinnolle, mutta eivät tilitä kyseisiä maksuja verottajalle.

Suomessa varustamo tilittää maksut eteenpäin valtiolle.

Valtio palauttaa varustamoille takaisin:
- verot
- työnantajan osuuden merimieseläkevakuutusmaksuista ja
- tapaturmavakuutusmaksuista.​

Mikäli tuki poistettaisiin, todennäköistä olisi, että koko suomalainen tonnisto – ei vain matkustaja-alukset, vaan myös rahtialukset – ulosliputettaisiin, jolloin lähestulkoon kaikki suomalaiset merityöpaikat katoaisivat.

Suomella ei ole varaa menettää tonnistoaan ja merenkulkijoitaan. Päinvastoin, heitä on lisättävä.

Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jukka Etelävuori muistutti 2019, että matkustaja-alusten tuki johtuu kauppamerenkulun tukemisen tarpeesta, eikä matkailun tarpeista.

– On tärkeää, että Suomen lipun alle on rekisteröity erityyppisiä aluksia. Jos esimerkiksi Itämeri ei olisi kriisitilanteen takia käytettävissä, Pohjanlahden kautta voitaisiin matkustaja-autolautoilla kuljettaa edes osa ulkomaankaupan volyymista, Jukka Etelävuori toteaa.

Merimiesten ammattikunnan alasajo ja kuljetusten siirtyminen vieraiden lippujen alle on Suomelle riski. Huoltovarmuuskeskuksen raportti Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä - toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030 tuo ilmi, että merenkulun ammattilaisia on huoltovarmuuden kannalta varsin vähän: merimiesten määrää ja tonnistoa pitäisi kasvattaa merkittävästi, jotta Suomen huoltovarmuus säilyisi.