Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

23.3.2020

Suomalaiset merimiehet kuljettavat maahamme ruokaa ja lääkkeitä sekä öljyä poikkeusolosuhteissa

 

Klikkaa tästä ja tallenna/tulosta itsellesi juliste!

Korona-virus julistettiin 11. maaliskuuta pandemiaksi. Suomessa otettiin käyttöön 16.3.2020 valmiuslaki, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan tehokkaammin torjua. Suomalaiset merimiehet huolehtivat maamme ruoka- ja lääkehuollosta korona-epidemian aikaansaamissa poikkeusolosuhteissa.

Suomen lipun alla purjehtivat laivat ja miehistöt turvaavat tällä hetkellä Suomen tavarakuljetukset poikkeusolosuhteissa. Kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, että kaupoista loppuisi ruoka. Myös apteekkien lääkekuljetukset turvataan suomalaisilla kauppalaivoilla, joita operoi suomalainen ammattitaitoinen miehistö. 

Matkustajalaivat tuovat Suomen kauppoihin päivittäistavaroita ja apteekkeihin lääkepaketteja
 

Etenkin matkustajalaivat toimivat tällä hetkellä merkittävinä rahdinkuljettajina Suomen ja muun maailman välillä. Aluksilla työskentelee suomalainen, ammattitaitoinen miehistö, joka pitää huolta siitä, että rahti kulkee maahamme turvallisesti. Suomalaiset merimiehet ovat koulutettuja ja osaavat toimia poikkeusolosuhteissa. Turvallisuuteen kiinnitetään kuljetusten aikana erityistä huomiota ja rahti saapuu maahamme asti varmuudella. 

Lääkkeiden riittävä saatavuus on aiheuttanut huolta ihmisten mielissä korona-epidemian laajennettua. Lääkepaketteja kuljetetaan Suomeen matkustajalaivoilla, joten niitä on jatkossakin hyvin saatavilla apteekeista. Maailmanlaajuinen korona-pandemia nosti esiin matkustajalaivojen merkityksen maamme merikuljetuksissa ja etenkin sen, että matkustaja-alukset kuljettavat erityisen paljon tärkeää rahtia koko yhteiskunnan toimimisen ja kansalaisten terveyden kannalta.

Suomalainen huoltovarmuuslaivasto turvaa öljykuljetusten saatavuuden poikkeusolosuhteissa


Ruoan ja rahdin ohella öljyn saatavuus turvataan Suomen lipun alla olevilla tankkialuksilla. Öljyä käytetään teollisuuden raaka-aineena, polttoaineena ajoneuvoissa ja esimerkiksi kotitalouksien lämmittämiseen. Suomalainen, öljytankkereilla työskentelyyn erikoistunut miehistö pitää tällä hetkellä huolta siitä, että öljyä tuodaan turvallisesti Suomeen valmiuslain vallitessa. 

Korona-epidemian vuoksi Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki 16. maaliskuuta 2020. Suomi on joutunut edellisen kerran turvautumaan poikkeusolosuhteisiin talvisodan syttyessä vuonna 1939. Tuolloin Suomeen perustetiin myös valtion polttoainehuoltoa turvaava Neste Oy. Sen perustaminen 1940-luvun lopussa oli myös seurausta sota-ajan kokemuksista. Yhtenä herätteenä toimi Helsinkiin talvisodan ensimmäisenä päivänä öljyä tuomassa olleen amerikkalaisen tankkerin kääntyminen Kruunuvuorenselällä pois lastiaan purkamatta. Oman valtiollisen polttoaineyhtiön Nesteen perustaminen turvasi sen, että polttoainekuljetukset Suomeen toimivat.

Samaa erikoistehtävää toimittaa tänä päivänä suomalainen huoltovarmuuslaivasto, joka koostuu viidestä Suomen lipun alla olevasta tankkilaivasta ja kolmesta hinaajasta. Yksi tankkereista, M/t Mastera, huolehtii säännöllisistä raakaöljykuljetuksistamme. Öljytankkereillamme työskentelevillä suomalaisilla merimiehillä on tankkialusten operointiin tarvittavat erikoispätevyydet ja tieto-taito toimia erikoisolosuhteissa. 

Öljykuljetusten turvaamiseen otti kantaa myös 17.3.2020 Huoltovarmuuskeskus.

”Huoltovarmuuden näkökulmasta keskeistä on varmistaa merikuljetukset, satamien toiminta, luotsaus ja polttoainetäydennykset ulkomaankaupan turvaamiseksi. /.../ Merikuljetuksissa rahtiliikenteen toimivuus pyritään turvaamaan myös jatkossa.”

Kuivarahtia teollisuuden tarpeisiin ja kivihiiltä pääkaupunkiseudun kotien lämmittämiseen


Päivittäistavaroiden ja öljytuotteiden lisäksi Suomen lipun alla olevat rahtilaivat ajavat Suomeen teollisuudelle tällä hetkellä kuivarahtia. Tehtaiden on pyörittävä poikkeusolosuhteista huolimatta. Suomeen kuljetetaan omilla laivoilla esimerkiksi viljaa ja terästeollisuuden tuotteita. Suomen Länsirannikon terästehtaita ei ole varaa alasajaa.

Myös pääkaupunki Helsinki käyttää lämmittämiseen kivihiiltä. Sitä Helsingin Energialle toimittaa Suomen lipun alla seilaavat kuivarahtialukset. Vaikka korona-epidemia koettelee kansalaisia, asuntomme pysyvät lämpinä.

Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90 prosenttia kulkee meritse. Laivaliikenteen jatkuvuuden turvaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.  Suomalaisiin varustamoihin, laivoihin ja miehistöihin voi luottaa. Oma suomalainen kauppalaivastomme ja ammattitaitoinen merimieskunta - ja sen jatkuvuus turvaavat - Suomen tuonnin ja viennin vaikeina aikoina ja tulevaisuudessa.