Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

23.3.2020

Finländska sjömän förser trots undantagstillstånd vårt land med mat, mediciner och olja

Den 11 mars förklarades coronaviruset vara en pandemi. Finland tog den 16 mars 2020 i bruk beredskapslagen för att effektivare kunna begränsa virusets spridning. 

För närvarande tryggar fartygen och besättningarna som seglar under finsk flagg Finlands varutransporter. Medborgarna behöver inte oroa sig för att maten skulle ta slut i butikerna. Också apotekens leveranser av mediciner tryggas av finska handelsfartyg som seglas av finländska yrkeskunniga besättningar. 

Passagerarfartygen förser Finlands butiker med dagligvaror och apoteken med medicinpaket


Framför allt är det passagerarfartygen som just nu är en viktig länk för frakten mellan Finland och resten av världen. Ombord jobbar finländska yrkeskunniga besättningar som ser till att frakten tryggt når vårt land. Finländska sjömän är utbildade och kan sitt jobb också under undantagstillståndets speciella omständigheter. Man fäster speciell uppmärksamhet vid säkerheten, och frakten kommer garanterat fram. 

Då coronaepidemin vuxit har många oroats över tillgången på mediciner. Medicinförpackningar transporteras sjövägen så tillgången på dem i apoteken kommer fortsättningsvis att vara god. 

Den globala coronaepidemin har accentuerat passagerarfartygens betydelse för landets sjötransporter och framför allt det, att passagerarfartygen transporterar mycket sådan frakt som är viktig för hela samhällets funktioner och för medborgarnas hälsa. 

Den finska försörjningsberedskapsflottan tryggar tillgången på olja under undantagstillstånd 
 

Förutom mat och frakt så tryggar man tillgången på olja med tankfartyg som seglar under finsk flagg. Olja används som råvara i industrin, som bränsle i fordon och till exempel för att värma bostäder. För tillfället är det finländska besättningar som specialiserat sig på att jobba på oljetankers som ser till att olja tryggt fraktas till Finland medan beredskapslagen gäller. 

Beredskapslagen togs i bruk den 16 mars 2020. Senast Finland införde undantagstillstånd var då vinterkriget bröt ut år 1939. Då grundades också Ab Neste Oy för att trygga statens bränsleförsörjning. Grundandet av bolaget i slutet av 1940-talet var en följd av erfarenheterna under kriget. En utlösande faktor var att ett amerikanskt tankfartyg på väg in med olja under vinterkrigets första dag vände om på Kronobergsfjärden utan att lossa sin last. Genom att grunda det egna statsägda bränslebolaget Neste försäkrade man sig om att bränsletransporterna till Finland fungerar. 

Samma särskilda uppgift sköts i dag av den finländska försörjningsberedskapsflottan, som består av fem tankfartyg och tre bogserbåtar som alla seglar under finsk flagg. Ett av tankfartygen, m/s Mastera, sköter våra reguljära råoljetransporter. De finländska sjömän som jobbar på oljetankfartygen har de speciella kompetenser och kunnande som behövs i speciella förhållanden. 

Också Försörjningsberedskapscentralen tog den 17 mars 2020 ställning till oljetransporterna. 

”Med tanke på försörjningsberedskapen är det centralt att säkerställa sjötransporterna, hamnfunktionerna, lotsningen och bränslepåfyllningen för att trygga utrikeshandeln. /…/ Målet är att säkerställa en fungerande frakttrafik även framöver.”

Torrlaster för industrin och stenkol för att värma bostäderna i huvudstadsregionen
 

Förutom dagligvaror och oljeprodukter transporterar fraktfartygen under finsk flagg för närvarande torrlaster för den finländska industrin. Fabrikerna skall hållas i gång trots undantagstillstånd. Till Finland transporteras på egna kölar bland annat spannmål och stålprodukter produkter. Landet har inte råd att stänga ner västkustens stålindustrier. 

Stenkol används också av huvudstaden Helsingfors för uppvärmning. Helsingfors energiverk (Helen Ab) får stenkol med torrlastfartyg under finsk flagg. Våra bostäder kallnar inte fastän coronaepidemin hemsöker medborgarna. 

Finlands import och export går till nästan 90 procent sjövägen. Det är ofrånkomligt att man säkerställer att fartygstrafiken fortsätter om samhället skall fungera. Man kan lita på finska rederier, fartyg och besättningar. Vår finländska handelsflotta och vår kunniga sjömanskår tryggar Finlands import och export under svåra tider och framöver.