Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

26.4.2022

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka keskustelee merenkulun päästöjen vähentämisestä Brysselissä 26.4.2022

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka matkustaa tiistaina 26.4.2022 Brysseliin. Matkan tavoitteena on vaikuttaa talvimerenkulkuun liittyvien EU-asioiden valmisteluun. 

Matkan aikana ministeri Harakka tapaa meriliikennettä koskevien ehdotusten kannalta merkittävässä asemassa olevia europarlamentaarikoita. Ministeri Harakka tapaa ruotsalaiset europarlamentaarikot Jytte Gutelandin ja Emma Wiesnerin. Lisäksi ministeri keskustelee talvimerenkulusta suomalaisten europarlamentaarikoiden Elsi Kataisen, Miapetra Kumpula-Natrin, Silvia Modigin ja Mauri Pekkarisen kanssa. Ministeri on hiljattain tavannut myös liikennekomissaari Adina Văleanin etäkokouksessa. 

Fit for 55-päästökauppapaketti


EU:ssa valmistellaan laajaa 55-valmiuspakettia, joka vaikuttaa merkittävästi meriliikenteeseen. Lainsäädäntö vähentää päästöjä tehokkaasti, mutta lisää samalla meriliikenteen kustannuksia EU-maissa. Suomessa kustannukset ovat mahdollisesti suuremmat kuin verrokkimaissa. Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa päästöoikeuksien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden hinnat, joihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Komission ehdotuksista aiheutuvat vuosittaiset kokonaiskustannukset Suomen talvimerenkulussa voivat nousta 50 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä ja yli 100 miljoonaan euroon vuoteen 2040 mennessä. Suomen tavoite on, että talvimerenkulku ja Suomen erityisolot huomioidaan EU:n lainsäädännössä.

Suomen satamissa käynneistä 70 prosenttia tapahtuu voimakkaasti jäävahvistetuilla laivoilla. Ne kuluttavat myös avovedessä kulkiessaan enemmän polttoainetta kuin muut laivat. Suomen viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia kuljetetaan laivoilla.

Mitä seuraavaksi?


EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Ranska tavoittelee neuvoston yleisnäkemystä asetuksesta meriliikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista (FuelEU Maritime -ehdotus) ja merenkulun päästökaupasta kesäkuussa. Parlamentti äänestää päästökaupasta tämänhetkisten tietojen mukaan heinäkuussa ja FuelEU Maritime -ehdotuksesta syyskuussa. Kun neuvoston ja parlamentin kannat ovat selvillä, voidaan käynnistää trilogineuvottelut neuvoston, parlamentin ja komission välillä.