Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.4.2022

Kommunikationsminister Timo Harakka diskuterar utsläppsminskning inom sjöfarten i Bryssel

Kommunikationsministeriets meddelande

Kommunikationsminister Timo Harakka reser till Bryssel tisdagen den 26 april 2022. Resans syfte är att påverka beredningen av EU-ärenden som gäller vintersjöfart.

Under resan träffar minister Harakka Europaparlamentariker med en betydande ställning med tanke på förslagen om sjötransport. Minister Harakka kommer att träffa de svenska Europaparlamentarikerna Jytte Guteland och Emma Wiesner. Ministern ska också diskutera vintersjöfart med de finländska parlamentarikerna Elsi Katainen, Miapetra Kumpula-Natri, Silvia Modig och Mauri Pekkarinen. Ministern har nyligen också träffat trafikkommissionär Adina Vălean på ett distansmöte.

Fit for 55-klimatpaket


Inom EU bereds det omfattande 55 %-paketet som kommer att ha en betydande inverkan på sjötransporten. Lagstiftningen minskar utsläppen effektivt, men ökar samtidigt kostnaderna för sjöfarten i EU-länderna. I Finland är kostnaderna eventuellt större än i jämförelseländerna.Kostnaderna påverkas bland annat av prisbilden på utsläppsrätter och alternativa bränslen, vilken är förenad med stor osäkerhet.De årliga totala kostnaderna för Finlands vintersjöfart till följd av kommissionens förslag kan stiga till 50 miljoner euro före 2030 och till över 100 miljoner euro före 2040. Finlands mål är att vintersjöfarten och Finlands särförhållanden ska beaktas i EU-lagstiftningen.

Av de fartyg som anlöper finländska hamnar är sjuttio procent kraftigt isförstärkta fartyg. De förbrukar också när de rör sig i öppet vatten mer bränsle än andra fartyg. Nittio procent av Finlands export och åttio procent av importen går på fartyg.

Vad händer härnäst?


Frankrike, som är ordförandeland i Europeiska unionens råd, strävar i juni efter att få fram en rådets allmänna riktlinje om förordningen om alternativa bränslen för sjötransport (FuelEU Maritime-förslaget) och om handeln med utsläppsrätter för sjöfarten. Enligt nuvarande uppgifter röstar parlamentet om utsläppshandeln i juli och om FuelEU Maritime-förslaget i september. När rådets och parlamentets ståndpunkter är klara kan man inleda trilogiförhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen.