Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

3.6.2022

Merenkulkijaliittojen viesti on mennyt perille EU-parlamentissa: Suomi on saanut muilta jäsenmailta tukea talvimerenkulusta aiheutuvan lisätaakan huomioimiseksi

EU:n jättimäisen valmiuspaketin (Fit for 55) käsittely etenee kovaa vauhtia EU-parlamentissa. Suomen voi katsoa onnistuneen talvimerenkulkua koskevassa vaikuttamistyössä tässä vaiheessa. Suomi on saanut tukea muilta EU:n jäsenmailta sille, että talvisten meriolosuhteiden aiheuttama lisä päästöihin huomioitaisiin ilmastopaketissa.

Liikenneministeri Timo Harakan mukaan puhutaan noin kymmenien miljoonien eurojen hyödystä, jos Suomen ehdotus menisi läpi. Lopullisia päätöksiä asiasta tehdään kesäkuun lopun neuvotteluissa EU:n ympäristöneuvostossa.

Fit for 55-valmiuspaketti
 

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 laajan ”Fit for 55” -valmiuspaketin EU:n ilmastotavoitteiden kiristämiseksi. EU pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2050 mennessä Euroopan on tarkoitus olla kokonaan hiilineutraali.

Merimies-Unioni, Konepäällystöliitto ja Laivanpäällystöliitto havainnoivat – kiitos myös entisen liikenneministeri Merja Kyllösen tarkkuuden - viime syksynä, että valmiuspaketin luvut koskien talvimerenkulun päästöjä eivät ole täysin paikkansa pitäviä. Merenkulkijaliitot laativat yhteisen kirjeen ja talvimerenkulkua koskevan videon, joka toimitettiin suomalaisille EU-parlamentaarikoille tiedoksi ja eteenpäin jaettavaksi.

Suomalaiset parlamentaarikot yli puoluerajojen ovat tehneet vuoden mittaan parlamentissa hartiavoimin vaikuttamistyötä, että avovesillä purjehtivat EU:n valtiot saadaan ymmärtämään mistä talvimerenkulussa on kyse. Suomen tavoitteena on saattaa jäävahvistetut alukset samalle viivalle vain avovesille tarkoitettujen alusten kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka esitteli toimittajille 31.5.2022 omaan vastuualueeseensa kuuluvien liikennealoitteiden etenemistä valmiuspaketin osalta. Etenkin talvimerenkulku herätti runsaasti kysymyksiä. Liikenneministeri Harakka kertoi käyneensä Brysselissä tapaamassa päättäjiä ja eri maiden ministereitä valmiuspaketin - ja talvimerenkulun osalta. Ministeri on selostanut päättäjille konkreettisesti, mikä on esimerkiksi jäänmurtaja ja mikä puolestaan jäävahvistettu kauppa-alus.

Suomi on ollut aktiivinen ja Suomen viesti on ollut yhtenäinen EU:n suuntaan. EU:n liikennevaliokunnassa - jossa käsitellään mm. vaihtoehtoisia polttoaineita - on saatu jo huomioiduksi talvimerenkulun erityisolosuhteet. Mikä vielä merkittävämpää, EU:n parlamentin ympäristövaliokunta ehdottaa, että jääolosuhteissa liikkuvien alusten suurempi polttoaineenkulutus saa siirtymäajan ainakin vuoteen 2029 saakka.

Ympäristöneuvoston seuraava kokous pidetään kesäkuun lopussa, jossa pyritään saamaan ratkaisua aikaan merenkulun päästökaupasta. Ympäristöneuvostossa kokoontuvat ympäristöasioista vastaavat ministerit ja Euroopan komissiota istuinnoissa edustavat ympäristökomissaari ja ilmastokomissaari.

- Suomi on saanut paljon tukea eri jäsenvaltioilta talvimerenkulun erityisolosuhteiden huomioimiseksi, liikenneministeri Timo Harakka on tässä vaiheessa neuvottelutilanteeseen tyytyväinen.

Neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken ja työtä tehtävänä. Valmiuspaketti on suurin lakipaketti, mitä EU on koskaan aiemmin kerralla työstänyt. Neuvottelut ovat olleet pitkät ja hankalat. Jäsenmaat ja Euroopan parlamentti kursivat lähiviikkoina omia kantojaan kasaan, jotta kaikki olisi valmista syksyllä niiden ja EU-komission lopullisiin neuvotteluihin ensi syksyn aikana. Silloin ratkeaa valmiuspaketin lopullinen kohtalo.

Suomen lipun alla purjehtiva M/s Eeva VG jäiden keskellä kuluneella jäänmurtokaudella. Kuvan on ottanut laivahuoltaja Sanna Viitanen jäänmurtaja Otsolta.