Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

3.6.2022

Sjömansförbundens budskap har gått fram i EU-parlamentet: Finland har fått stöd från andra medlemsländer för att den extra börda som vintersjöfarten innebär ska beaktas

Behandlingen av EU:s enorma beredskapspaket (Fit for 55) pågår för fullt i EU-parlamentet. Finland kan i detta skede anses ha lyckats med sitt påverkansarbete rörande vintersjöfarten. Finland har fått stöd från andra medlemsländer för att de extra utsläpp som vinterförhållandena till sjöss medför ska beaktas i klimatpaketet.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka handlar det om en nytta på tiotals miljoner euro om Finlands förslag skulle godkännas. De slutliga besluten i frågan fattas i förhandlingarna som EU:s miljöråd håller i slutet av juni.

Beredskapspaketet Fit for 55


Den 14 juli 2021 publicerade EU-kommissionen det omfattande beredskapspaketet ”Fit for 55” för att strama åt EU:s klimatmål. EU strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp med minst 55 procent fram till 2030 från 1990 års nivå. Fram till 2050 ska Europa vara helt kolneutral.

Sjömans-Unionen, Maskinbefälsförbundet och Skeppsbefälsförbundet upptäckte – delvis tack vare f.d. kommunikationsminister Merja Kyllönens uppmärksamma öga – i höstas att de siffror i beredskapspaketet som rör vintersjöfartens utsläpp inte stämmer helt. Sjömansförbunden skrev ett gemensamt brev och gjorde en video om vintersjöfarten och överlämnade dem till de finska EU-parlamentarikerna för kännedom och för vidare spridning.

Finska parlamentariker från olika partier har under året bedrivit ett intensivt påverkansarbete i parlamentet för att få de EU-länder som seglar på öppna vatten att förstå vad vintersjöfarten handlar om. Finlands mål är att få isförstärkta fartyg att omfattas av samma regler som fartyg som endast är avsedda för öppna vatten.

På ett informationsmöte den 31 maj 2022 förklarade kommunikationsminister Timo Harakka hur trafikinitiativen som hör till hans ansvarsområde fortskrider vad gäller beredskapspaketet. Speciellt vintersjöfarten väckte många frågor. Kommunikationsminister Harakka berättade att han varit i Bryssel för att träffa beslutsfattare och ministrar från olika länder för att tala om beredskapspaketet och vintersjöfarten. Han förklarade konkret för beslutsfattarna vad t.ex. en isbrytare är och vad ett isförstärkt handelsfartyg är.

Finland har varit aktiv och Finlands budskap till EU har varit enhetligt. I EU:s trafikutskott – som behandlar bl.a. alternativa bränslen – har man redan lyckats uppmärksamma de särskilda förhållandena inom vintersjöfarten. Ännu mer anmärkningsvärt är att EU-parlamentets miljöutskott föreslår att fartyg som har en högre bränsleförbrukning på grund av vinterförhållanden ges en övergångstid åtminstone till 2029.

Miljörådets nästa möte hålls i slutet av juni, då man försöker nå en lösning rörande sjöfartens handel med utsläppsrätter. I miljörådet samlas ministrarna som ansvarar för miljöfrågor. På sammanträdena representeras EU-kommissionen av miljökommissariatet och klimatkommissariatet.

- Finland har fått mycket stöd från olika medlemsstater för att de särskilda förhållandena inom vintersjöfarten ska beaktas, säger kommunikationsminister Timo Harakka, som i detta skede är nöjd med förhandlingsläget.

Förhandlingarna pågår dock fortfarande och det återstår fortfarande mycket att göra. Beredskapspaketet är det största lagpaket som EU någonsin bearbetat på en gång. Förhandlingarna har pågått länge och har varit tuffa. Medlemsländerna och EU-parlamentet samlar de närmaste veckorna ihop sina ståndpunkter så att allt är klart på hösten för de slutliga förhandlingarna mellan dem och EU-kommissionen i höst. Då avgörs beredskapspaketets slutliga öde.