Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.3.2019

Merenkulkualan työsuojelun perusteet 7.5.2019 - 9.5.2019, Vantaa (ilmoittautumiset 7.4. mennessä!!)


Aika: 7. – 9.5.2019
Paikka: Vantaa, Clarion Hotel Helsinki Airport


Koulutuksen tavoitteena on, että osanottaja
• saa kokonaiskäsityksen, miten työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin yhteistoiminta tukee esimiestyötä ja johta-mista
• ymmärtää ihmisten johtamiseen vaikuttavia ilmiöitä (vuorovaikutus, sitoutuminen, ajattelu, osallistaminen)
• ymmärtää esimiehen vastuut, tehtävät ja roolit työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittä-miseksi
• tietää, mitä työterveysyhteistyö on käytännössä, ja mikä on esimiehen rooli työkykyjohtamisessa
• tunnistaa tilanteet, mihin esimiehenä tulisi puuttua, ja löytää keinoja niiden ratkaisuiksi

Lue lisää koulutuksesta tästä linkistä (TTK:n sivut).

Ilmoittautumiset 7.4.2019 mennessä tästä linkistä.