Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

19.1.2018

Rederibarometern 2017: Sjötransportmarknadernas konjunkturer är rekordbrytande positiv

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga. Utvecklingen har varit uppåtgående, nästan till den grad, att man för transportefterfrågan och den finska sjöfartens export har uppnått rekord under rederibarometerns 12-åriga historia.

Sjötransportbranschens konjunkturer är den andra bästa i hela barometerns historia. Situationen prognostiseras att förbättras ännu mer, dock ganska måttligt. Transportefterfrågan i Östersjö- och Nordsjöområdet är som högst och framtiden ses också som mycket positiv.

”Det här är en fantastisk nyhet. Sjöfartssektorn är livsviktig för Finlands ekonomi och välfärd. Sektorns positiv inställning till utveckling och lovande framtidsutsikter bidrar till att lyfta den finländska sjöfartens ställning såväl nationellt som internationellt”, säger Trafis sjöfartsdirektör Tuomas Routa.

Av de tillfrågade har 85 % meddelat att den finska sjötrafikens export växer något eller avsevärt. Också för importen ser framtiden ljus ut; två av tre tror att sjötrafikens import växer. Konkurrensen på sjötransportmarknaden är fortfarande hård och konkurrensen beräknas att intensifieras ännu mer. Sjötransportpriserna har stigit ganska mycket, vilket direkt påverkas av en ökning av bränslepriset.

Investeringarna i trafiken mellan Finland och utlandet har vuxit avsevärt. Två av tre tillfrågade meddelade att deras omsättning har vuxit under den gångna perioden. Man ser framtiden som ännu positivare, då 85 % tror att deras omsättning växer ännu mer. Användningsgraden av rederiernas kapacitet och också den ökat avsevärt och ökar fortfarande enligt prognosen.

Man är fortfarande inte nöjd med sjöfartspolitiken liksom under tidigare år. Det största nämnda hindret för en tillväxt av rederibranschen är en dålig prisutveckling. Det största hindret som man nämnde under de två senaste åren, ekonomins generella osäkerhet, har inte längre nått till de fem mest betydande hindren. Finska rederiers marknadsandel är på en liten tillväxt.

Den årliga växlande temafrågan rörde havsområdesplanering, där rederierna fortfarande är ganska osäkra på hur den påverkar deras verksamhet.