Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

24.2.2021

Förhandlingsresultat nåddes om utrikesfartens kollektivavtal


Finlands Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland har nått ett förhandlingsresultat för utrikesfartens kollektivavtal för perioden 1.3.2021–28.2.2023.

Tabellönerna enligt kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg och garantilönerna för småtonnagefartyg samt eurotilläggen enligt avtalet höjs med 1,55 procent från 1.3.2021.

Med anledning av den rådande coronapandemin inleds förhandlingarna om höjningar av tabellöner enligt utrikesfartens passagerarfartygsavtal samt eurotillägg senast 1.6.2021.