Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

24.1.2022

Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för utrikesfartens passagerarfartyg 21.1.2022

Finlands Sjömans-Union FSU rf samt Rederierna i Finland r.f. har uppnått ett förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för utrikesfartens passagerarfartyg. Vid genomförandet av förhöjningarna tas hänsyn till den svåra situationen passagerarfartygstrafiken befinner sig i på grund av coronapandemin. Förhöjningarna träder i kraft den 1.3.2022, 1.9.2022 samt 1.3.2023.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartygens kollektivavtal för passagerarfartygen till och med den 29.2.2024.

Förhandlingsresultatet skall ännu godkännas av styrelserna.
 

Tillägsinformation:

Kenneth Bondas
ordförande
Sjömans-Unionen
tel. 040 456 0245
 

Hans Ahlström
vice verkställande direktör
Rederierna i Finland
tel. 040 725 7110