Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.1.2022

Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för utrikesfartens handelsfartyg 20.1.2022


Finlands Sjömans-Union FSU rf samt Rederierna i Finland r.f. har uppnått ett förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för utrikesfartens kollektivavtal för handelsfartyg. Förhöjningarna som träder i kraft den 1.3.2022 samt 1.3.2023 följer den allmänna linjen för exportindustrin.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartygens kollektivavtal för handelsfartygen till och med den 29.2.2024.

Förhandlingsresultatet skall ännu godkännas av styrelserna.

Tillägsinformation:

Kenneth Bondas
ordförande
Sjömans-Unionen
tel. 040 456 0245
 

Hans Ahlström
vice verkställande direktör
Rederierna i Finland
tel. 040 725 7110