Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

28.8.2018

Ulkomaan meriliikenteen tavarakuljetusten määrät kasvoivat reilusti

Liikenneviraston tiedote 28.8.2018

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vientikuljetukset kasvoivat 7,5 prosenttia ja tuonnissa oli kasvua 6,0 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Ulkomaan meriliikenteen viennin kasvu johtui kappaletavaran, kemianteollisuuden tuotteiden, lannoitteiden, malmin ja rikasteiden kuljetusten lisääntymisestä. Tuonnin 6,0 prosentin kasvu johtui lisääntyneistä raakapuun, raakamineraalien, malmin ja rikasteiden kuljetuksista.

Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta kasvoi 24,1 prosenttia (910 000 tonnia) vuoteen 2017 verrattuna. Transitokuljetukset kasvoivat HaminaKotkan satamassa 438 000 tonnia ja Kokkolan satamassa 193 000 tonnia. Myös Porissa oli tänä vuonna kauttakulkuliikennettä 260 000 tonnia.

Matkustajaliikenne väheni

Ulkomaan meriliikenteen matkustajaliikenteessä matkustajamäärä väheni 1,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Viron osuus ulkomaan meriliikenteen matkustajien kokonaismäärästä oli 47,9 prosenttia ja Ruotsin osuus oli 45,6 prosenttia. Matkustajien kokonaismäärä ulkomaan meriliikenteessä oli 8,5 miljoonaa. Ulkomaisten risteilyalusten matkustajamäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 394 000 matkustajaa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 30 000 matkustajalla (15,6 %).

Kaikkiaan ulkomailta Suomen satamiin saapuneita aluksia oli kesäkuun loppuun mennessä 14 755 kappaletta. Alusten määrä väheni 2,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.