Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

1.3.2021

Utredningsarbetet går in på gränstvister och medlingssystem i anslutning till kollektivavtal

Arbets- och näringsministeriets meddelande 24.2.2021

Arbetsminister Tuula Haatainen inleder ett utredningsarbete om mekanismer för lösning av gränstvister i anslutning till kollektivavtal och om hur medlingssystemet fungerar. Sjömans-Unionens tidigare ordförande Simo Zitting och vicehäradshövdingen, juris magister Minna Etu-Seppälä har utsetts till utredare.

Syftet med utredningsarbetet är bland annat att kartlägga gränstvister i anslutning till kollektivavtal och orsakerna till dem. Med gränstvister avses tvister där arbetsgivaren och arbetstagarsidan är oeniga om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på det arbete som arbetsgivaren låter utföra.

Syftet är också att identifiera metoder och mekanismer för att underlätta tvistlösning. Utredarna söker också metoder för att förebygga störningar i arbetsfreden som har samband med gränstvister. Förslagen till lösningar kan gälla verksamhetssätt eller anknyta till lagstiftningen.

– Gränstvister i fråga om kollektivavtal orsakar i allt högre grad oklarheter på arbetsmarknaden. Det finns knappast lätta och enkla lösningar för att rätta till saken. Utredningsarbetet bör dock göras för att arbetsmarknadsorganisationerna ska ha tillgång till alla eventuella utvecklingsförslag för att bevara arbetsfreden och lösa tvister, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Utredarna granskar hur medlingssystemet fungerar


Utredningsarbetet gäller dessutom systemet för medling i arbetstvister i synnerhet gränstvister i fråga om kollektivavtal. Utredarna kan föreslå åtgärder för att utveckla det befintliga systemet. Vid granskningen bör man också utreda vilken roll andra institutioner som stöder medlingssystemet har när det gäller medling i arbetstvister eller förebyggande av arbetstvister.

Utredarnas uppdrag innehåller inga frågor som hänför sig till förhandlingssystemet.

Utredningsarbetet blir klart före utgången av augusti


Utredningen ska lämnas skriftligen till arbets- och näringsministeriet senast den 31 augusti 2021.

De utvecklingsförslag som baserar sig på utredningen och som hänför sig till arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet bereds på tvåpartsbasis mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Eventuella förslag till utveckling av lagstiftningen bereds på trepartsbasis tillsammans med arbetsmarknadens centralorganisationer.