Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

22.3.2021

Meddelande till Sjömans-Unions medlemmar om Servicefacket PAM:s medlemsrekryteringskampanj


Servicefacket PAM meddelar att de i april 2021 kommer att genomföra en medlemsrekryteringskampanj.

Om du får kampanjmaterial baserat på din yrkestitel kan du bortse från det.

Sjömans-Unionen, din egen fackförening, förhandlar om anställningsvilkoren och bevakar medlemmarnas intressen inom sjöfarten.