Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

1.10.2023

Gör kollektivavtalsförslag! Kollektivavtalsrundan 2024


De branschvisa kollektivavtalen som tillämpas för Finlands Sjömans-Union FSU rf:s medlemmar på fartygen upphör den 29. februari 2024. Enligt Unionens stadgar beslutar Unionens styrelse om godkännande av ett kollektivavtal.  När besluten görs behöver styrelsen också känna till medlemmarnas åsikter.

Insamlandet av förslag under hösten 2023

Huvud- och fartygsförtroendemännen ordnar vid möjlighet tillfällen ombord på fartygen, där man tillsammans med medlemmarna funderar över kollektivavtalsförslag. Förtroendemän kan samla in förslag även på andra sätt till exempel elektroniskt och i så fall ger de särskilda anvisningar om hur och när förslag tas emot. Förslag kan skickas till huvudförtroendemän till deras vanliga epost-adresser.

Även fackavdelningarna ordnar vid möjlighet tillfällen i land där man diskuterar kollektivavtal och samlar förslag.

Förslag kan också skickas direkt till Sjömans-Unionens kontor per e-post till adressen: matias.widjeskog@smu.fi senast söndagen den 19.11.2023.