Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

8.6.2021

Suomen tulee seurata EU:n jäsenmaiden yhteistä linjaa matkustusohjeistuksissa


EU:n Green certificate (“vihreä passi”) määrittelee EU:n yhteiset käytännöt matkustamiselle ja myös Suomen tulee toimia ohjeistuksen mukaan. Rajoitusten oikeasuhtaisuus on huomioitava covid-19 ilmaantuvuusluvun alentuessa, sillä matkustusrajoituksilla on laajat vaikutukset työllisyyteen ja vapaaseen liikkuvuuteen. Meillä ei ole varaa arvioida rajoitusten tarpeita väärin kumpaankaan suuntaan.

Matkailualan markkinaosuudet jaetaan matkustusrajoitusten purkautuessa nopeasti. Vaikutus voi olla pysyvä. Suomen ja suomalaisten yritysten on pysyttävä kilpailussa mukana. Pandemian takia matkailualan yli 140 000 työpaikasta monet on jo menetetty. Vielä useampi on ollut pitkään lomautettuna.

Matkustamista tulee vapauttaa terveysturvallisuudesta huolehtien samassa tahdissa ja samoilla periaatteilla muiden EU-maiden kanssa

EU-komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen terveysturvallisen matkustamisen yhteisistä periaatteista. Mallin mukaan vapaata liikkuvuutta ei tulisi rajoittaa esim., ellei se ole viimeisimpään tieteellisen tietoon perustuen välttämätöntä. Toista testiä tai karanteenia ei lähtökohtaisesti vaadita, mikäli matkailija maahan saapuessaan todistaa, että hän on sairastanut koronan, saanut rokotukset tai käynyt testissä 72 tuntia ennen maahan saapumista.

Hallituksen esitysluonnos tartuntatautilakiin ei ole linjassa EU:n yleisen mallin kanssa. Sen mukaan Suomeen saapuvalta edellytetään toista testiä Suomessa 72-120 tunnin sisällä saapumisen jälkeen jättäen huomioimatta täysin myös lähtömaan tautitilanne. Kaksi testiä vaaditaan, vaikka matkustaja saapuisi Suomeen maasta, jossa ei ilmene covid-19:sta. Matkustuksen elpymistä on tuettava mahdollistavalla lainsäädännöllä, joka huomioi terveysturvallisuuden oikeasuhtaisesti. Suomella ei ole varaa näyttäytyä matkailijoille maana, jonne tuleminen on hankalaa.

Myös matkailuun liittyvien suositusten on oltava linjassa kansallisen lainsäädännön ja EU:n yleisen linjan kanssa

Epätietoisuus maahantulokäytännöistä rajoittaa tehokkaasti matkailua. Ulkomailta Suomeen saapuvien on vaikea erottaa suositusten ja pakottavan lainsäädännön eroa. Ulkoministeriön ja THL:n suositusten on oltava linjassa yleisten EU:n periaatteiden ja kansallisen lainsäädännön kanssa.

Matkustamista voidaan mahdollistaa maksuttomalla testaamisella

Matkalle lähtevillä tulisi olla mahdollisuus testaukseen oireettomana ilman veloitusta ja todistus testituloksesta tulisi taata ennalta määritellyssä ajassa, jotta matkalle lähtijä tietää saavansa EU:n periaatteen edellyttämän todistuksen ennen matkan alkamista. Matkailualalla ei ole aikaa odottaa, koska elinkeinotoiminnan ja työpaikkojen edellytykset luodaan nyt.

Euroopan matkailun kesäkausi on heinä-syyskuussa. Jo nyt pääosa Schengen maista on luopunut pakollisista tai omaehtoisista karanteeneista vähäisen riskin lähtömaiden osalta. Tautililanteen paranemisen huomioinnin tulisi olla lähtökohta myös Suomen tartuntatautilaissa, joka on voimassa 2022 kesään saakka.

Liikennealan työntekijöinä olemme sitoutuneet jatkossakin tekemään osamme matkailun terveysturvallisuuden varmistamisessa.

Pandemian vaikutukset eivät rajoitu pelkästään itse tautiin, jolta kansaa rajoituksilla suojellaan. Yli vuoden kestäneet liikkumiseen ja yritystoimintaan kohdistuneet rajoitukset ovat aiheuttaneet oman inhimillisen kriisinsä, joka vaikuttaa hyvin monen suomalaisen perheen toimeentuloon, henkiseen terveyteen j a yleiseen jaksamiseen. Taistelu tautia vastaan on monille tasapainottelua erilaisten haittavaikutusten välillä.

Suomi ei saa jäädä muita Euroopan maita tiukempien rajoitusten johdosta pois Euroopan matkailualan elpymistahdista.

Ammattiliitto Pro ry.
Auto- j a Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.
Avoin Tekniikan ammattiosasto ATA ry.
FAPA ry.
Finnairin Insinöörit j a Ylemmät FINTO ry.
Ilmailualan unioni IAU ry.
Lentoalan Toimihenkilöt PRO ry.
Luotsiliitto ry.
Matkatoimistoalan työntekijöiden yhdistys Maili ry.
Meriliikenneohjaajat ry.
Posti- j a kuljetusalan unioni PAU ry.
Rautatiealan unioni RAU ry.
Siviililentoliikenteen työntekijät ry.
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry.
Suomen Lentoemäntä- j a Stuerttiyhdistys SLSY ry.
Suomen Lentäjäliitto ry.
Suomen Liikennelentäjäliitto ry.
Suomen Merimies-Unioni SMU ry.
Suomen siviililentoliikennevirkailijoiden l iitto ry.
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.