Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.9.2020

Den finländska besättningen fungerade professionellt och lugnt då M/s Amorella evakuerades: ”Vi har övat för situationer som den här”


Stort tack också till Sjöbevakningen och till Ålandstrafikes M/s Viggen och till besättningen på Ålands sjöräddningssällskaps båt Krickan för hjälp med att evakuera besättning och passagerare. Alla gjorde ett viktigt och aktningsvärt jobb.

Alla passagerare har evakuerats från Viking Lines M/s Amorella som fick bottenkänning i Ålands skärgård på söndagen 20.9.2020 omkring klockan 12:50. Fartyget kördes upp mot strand vid Järsö för att stabilisera läget och sitter nu stadigt fast.

Den finländska besättningen på M/s Amorella fungerade lugnt under hela operationen. Besättningen informerade de ombordvarande på finska och svenska. I allvarliga olyckssituationer är det viktigt att man kan sköta utrop och information till passagerarna på deras eget språk.

- Personalen bjöd oss på frukt och gav instruktioner och styrde evakueringen, har passagerarna berättat i intervjuer för olika massmedia.

Ombord på M/s Amorella var stämningen lugn trots grundstötningen. Besättningen visste vad som skall göras, för det ordnas regelbundet räddningsövningar på fartyg som seglar under finsk flagg. Under dem repeterar man varje vecka olika olyckssituationer och bereder sig på att evakuera både passagerare och besättning från fartyget. Besättningsmedlemmarna har specifika uppgifter och ansvar till exempel för evakuering av fartyget.

- Den finländska personalen kan sin sak och är motiverad. Säkerheten är viktig och man tar alla övningar på allvar. Tack till hela personalen för ett jobb som sköttes med professionella tag, säger Tero Palokoski som är huvudförtroendeman för Sjömans-Unionens medlemmar hos Viking Line.

Finska viken är grund och fylld av grynnor. M/s Amorella har kört på grund på en liknande plats år 2013. Också den här gången kunde man trots bottenkänningen elegant styra M/s Amorella upp på grund så att fartyget kunde stabiliseras. Oberoende av problemen styrdes  fartyget beslutsamt med säker hand så att det gick bra att evakuera personalen.

- Här har besättningen reagerat beslutsamt och snabbt för att också i detta läge garantera passagerarnas säkerhet. Ett stort tack till befälhavaren och till hans besättning för professionellt agerande, konstaterar Johan Ramsland, verksamhetsledare för Finlands Skeppsbefälsförbund.

Särskilt krävande arbetsförhållanden har det också varit i M/s Amorellas maskinrum.

- De finländska sjömän som jobbar i maskinrummet förtjänar ett speciellt tack för de kan ta rätt beslut mått och steg både i olyckssituationer samt vid så kallade blackouts som kan förekomma till havs. Då blir fartyget i praktiken manöverodugligt på grund av maskinfel. Just då är det skäl att till exempel styra fartyget mot närmaste grund, konstaterar Finlands Maskinbefälsförbunds verksamhetsledare Robert Nyman.

Finlands Röda kors uppger att man i Mariehamn öppnat en evakueringscentral för dem som evakuerats från Amorella. Ett femtiotal frivilliga FRK-hjälparbetare är på plats i kriscentralen som inrättats i Strandnäs skola. Passagerarna har förts dit med bussar.

- Det är verkligen fint att det finns frivilligverksamhet i Finland och att man får igång den med så här snabb tidtabell. Tiotals människor är på plats i Mariehamn och hjälper de nödställda, ett stort tack till dem för jobb och hjälp, tackar Johan Ramsland.