Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.3.2019

FFC varnar för att skrota de allmänt bindande kollektivavtalen – "Alla parter gynnas av att det finns ett system som tryggar nivån på anställningsvillkoren"


De allmänt bindande kollektivavtalen garanterar minimivillkoren i arbetslivet. Om modellen skrotas öppnar det upp för lönedumpning, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Centralhandelskammaren har i dag föreslagit att lagstiftningen ska ändras så att det blir möjligt att kringgå de allmänt bindande kollektivavtalen, om arbetsgivaren och arbetstagarna lokalt avtalar om det. FFC anser att förslaget varken är klokt för företagen eller för arbetstagarna.

– Alla parter gynnas av att det finns ett system som tryggar och upprätthåller nivån på anställningsvillkoren, lönerna, semestrarna och arbetstiderna, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

När kollektivavtalen är allmänt bindande, är alla arbetsgivare i branschen skyldiga att följa dem – också de arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund. De allmänt bindande kollektivavtalen ser alltså till att företagen inte kan konkurrera sinsemellan genom att dumpa anställningsvillkoren.

FFC påpekar att Centralhandelskammaren genom sitt förslag öppnar upp för en tävling mot botten. Förslaget skulle innebära att man kan avtala om en timlön på till exempel två euro.

– En hurdan lön lyckas till exempel en städare, lagerarbetare eller närvårdare förhandla fram, om arbetsgivaren inte hör till ett arbetsgivarförbund och inte vill följa kollektivavtalet? frågar Jarkko Eloranta.

Också företagen gynnas av att ha en förutsägbar och stabil verksamhetsmiljö, och anställningsvillkoren är en del av den verksamhetsmiljön.

– Om nivån på anställningsvillkoren kan vara vilken som helst, så blir konkurrenssituationen svårare för företagen. Och speciellt svår blir situationen för de företag som vill värna om sina anställda och deras anställningsvillkor.

Enligt Eloranta är det företag som har en dålig personalpolitik som gynnas av förslaget. Han anser att det är märkligt att Centralhandelskammaren vill agera på det här sättet.

I Finland arbetar tiotusentals utländska utsända arbetstagare. Förslaget skulle fullständigt skrota nivån på deras anställningsvillkor och samtidigt skrota de finländska företagens möjligheter att konkurrera med företag som använder utsända arbetstagare.

– I Finland måste vi arbeta med finländska anställningsvillkor, men det här är inte längre möjligt om Centralhandelskammarens förslag blir verklighet. Det här skulle vara en dödsstöt för många finländska företag och företagare.

Centralhandelskammaren kommer med sitt förslag strax före riksdagsvalet och därför kommer parterna troligtvis att bli tvungna att ta ställning till frågan. FFC påpekar att det är viktigt att väljarna får veta vilka partier som vill försvara anställningsvillkoren och vilka som vill skrota dem. I den valdebatt som FFC ordnade i november meddelade partiledarna för alla riksdagspartier att de vill bevara systemet med allmänt bindande kollektivavtal.

FFC anser att man kan uppnå bättre sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft också genom att förbättra kvaliteten på arbetslivet.

– Försvagade anställningsvillkor hör inte hemma i det Finland där vi är vana att leva och arbeta, säger Jarkko Eloranta och påpekar att bättre förslag skulle vara att kriminalisera lönedumpning och utvidga omställningsskyddet.